จุฬาลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล (หมู)

ลูกสาวคนโตของณรงค์ ปิยะสมบัติกุล เจ้าของปิยะสมบัติกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และผู้ผลิตไม้แปรรูปขนาดใหญ่ เธอเป็นผู้ก่อตั้ง และดีไซเนอร์แบรนด์แว่นตา  MOO EYEWEAR