เปิดตัว 20 นักธุรกิจรุ่นใหม่ตามรอยพ่อ “พอแล้วดี” The Creator รุ่นที่2

เมื่อเราเข้าใจคำว่า “พอ” แล้วต่อยอดด้วยความคิดสร้างสรรค์จะสามารถสร้างคุณค่าที่ “ดี” ให้กับตนเองและสังคมได้

พอแล้วดี (The Creator) รุ่นที่ 2 โครงการสร้างคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยความพอเพียงและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นต้นแบบของสังคม บนพื้นฐานหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และยังสามารถมาประยุกต์ใช้ได้จริงกับหลายหลายธุรกิจที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่

งานนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมสัมมนาอย่างลึกซึ้งและเข้มข้น เพื่อพร้อมสู่การเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการรายอื่นได้เห็นคุณค่าของการธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยจัดขึ้น ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 เมื่อไม่นานมานี้

Praew Recommend

keyboard_arrow_up