กลุ่มมาหามิตร นำโดย อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต เปิดงาน THINK ทิ้ง … ชีวิต

account_circle

กลุ่มมาหามิตร นำโดยบมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ร่วมด้วย กรุงเทพมหานคร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงการ Chula Zero Waste มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เอ็มบีเค สยามพิวรรธน์ กลุ่มสยามกลการ โรงแรมศิวาเทลกรุงเทพ
และธนาคารกรุงศรีอยุธยาในฐานะกลุ่มมาหามิตร” (Alliance for Sustainability) ส่งเสริมการแยกขยะเลิกเทรวมเพื่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพเปิดงาน THINK ทิ้งชีวิตงานใหญ่กลางกรุงหยิบแนวคิดการใช้ศิลปะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจสู่การตระหนักคิดสร้างจิตสานึกและเปลี่ยนแปลงสู่พฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของคนเมือง 

นางสาวพัชราทวีชัยวัฒนะรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารงานลูกค้าบมจ.อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิตในฐานะตัวแทนกลุ่มมาหามิตรกล่าวว่ากลุ่ม “มาหามิตร” เกิดจากการรวมตัวกันขององค์กรต่างๆทั้งภาคเอกชนและภาค
สาธารณะในเขตปทุมวัน ร่วมแสดงเจตจำนงตั้งเป้าหมายสู่ความยั่งยืนร่วมกัน   ถือเป็นการสร้างความยั่งยืนจากภายในองค์กรเพื่อขยายผลสู่ภายนอก แต่ละองค์กรพันธมิตรอาจมีเป้าหมายธุรกิจที่ต่างกัน แต่เป้าหมายใหญ่ร่วมกัน
คือ การสร้างความยั่งยืนให้แก่โลกในมิติต่างๆ โดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวคือ เรื่องการจัดการขยะในองค์กร ซึ่งต่อมาเกิดเป็นโครงการ ปทุมวัน Zero Waste ส่งเสริมการแยกขยะเพื่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ และประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวัน ที่มีเป้าหมายเพื่อลดขยะไปสู่บ่อขยะให้น้อยที่สุด และเพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกิดการแยกขยะในวงกว้างขึ้น ปีนี้เราจึงต่อยอด สู่งาน THINK ทิ้งชีวิต เพื่อสะท้อนสถานการณ์ขยะที่เกิดจากพฤติกรรมการทิ้งของพวกเรา และชี้ให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ความสำคัญกับการ “แยกขยะ” ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับองค์กร

งาน THINK ทิ้ง … ชีวิตมุ่งสะท้อนพฤติกรรม “มักง่าย” ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหามากมายในสังคมไทย รวมทั้ง “ปัญหาขยะ” งานนี้ถูกจัดขึ้นเพื่อตะโกนดังดังบอกทุกคนว่า “เลิกมักง่ายเถอะ” “แยกขยะกันเถอะ” เพราะปัญหาขยะจะ
ไม่มีวันแก้ได้ ถ้าคนส่วนใหญ่ในสังคมไม่ช่วยกัน อีกทั้ง การ “ทิ้ง” ของทุกคนมีผลต่อการเปลี่ยน “ชีวิต” ของใครคนใด
คนหนึ่งเสมอ ถ้า “คิด” ก่อน “ทิ้ง” เราอาจเปลี่ยนชีวิตได้มากมาย จะทิ้งเพื่อ “สร้าง” ชีวิตจะทิ้งเพื่อ “ปลูก” ชีวิต  จะทิ้งเพื่อ “ช่วย” ชีวิต หรือ จะทิ้ง … ชีวิต ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราทุกคน 

ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศารและกิจกรรมให้ความรู้มากมายที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย เพื่อมุ่งเปลี่ยนพฤติกรรมทุกคนให้มีพฤติกรรมการทิ้งที่เปลี่ยนไป โดยมีการจำลองบ่อขยะ และเปิดประสบการณ์ชีวิตจริงของพนักงานเก็บขยะจากกทม. เริ่มจากห้องเปลี่ยนใจ ที่จะมาไขข้อข้องใจ ทลายความเชื่อ ว่าแยกขยะไปทำไม หากสุดท้ายนำไปเทรวม ต่อด้วย กิจกรรมทิ้งชีวิต ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้สวมบทบาทคนเก็บขยะ กับความท้าทายที่คุณไม่อาจเคยรู้ ต่อด่วยทางเลือกคนกรุงตัวช่วยที่จะทำให้การแยกขยะของคุณมีค่า และชุมชนแลกเปลี่ยนแฟชั่น Swoop Buddy 

นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติ จาก 7 ศิลปินร่วมสมัยชั้นนำของไทย คุณวิชชุลดา ปัณฑุรานุวงศ์ คุณจิรายุ ตันตระกูล คุณ
เอก ทองประเสริฐ คุณพงษธัช อ่วยกลาง คุณปรัชญา เจริญสุข คุณปฏิพัทธ์ ชัยวิเทศ คุณปิยาภา วิเชียรสาร และคุณชโลชา นิลธรรมชาติ จาก A Thing that is Pieces ที่ร่วมกันรังสรรค์ผลงานศิลปะ จากวัสดุส่วนเกินที่หลายคนไม่
ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังได้ Bigdel ศิลปินกราฟฟิตี้และสตรีทอาร์ทชื่อดัง มาร่วมสร้างสรรค์มาสคอตประจำงานอีกด้วย 

“อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ในฐานะผู้นำกลุ่มมาหามิตร มีความตั้งใจเป็นอย่างมากในการจัดงาน “THINK ทิ้ง…ชีวิต” ครั้งนี้ เพราะปัญหาขยะ คือ ปัญหาเร่งด่วน แต่เป็นปัญหาที่แก้ไขได้ เมื่อทุกคนร่วมมือกัน เราขอเชิญชวน
ให้ทุกคนมางานนี้ เพื่อมาดู มารู้ มาเข้าใจว่า การทิ้ง (กระทบ) ชีวิต (เราและคนอื่น) อย่างไร เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มแยกขยะ เลิกเทรวม ตั้งแต่วันนี้ แล้วคุณภาพชีวิตของเราและทุกคนจะดีขึ้นอย่างแน่นอน” นางสาวพัชรากล่าวสรุป

งาน “THINK ทิ้งชีวิตจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 – 19.00 . ลานด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครลานใบบัวเชื่อมรถไฟฟ้าสถานีสนามกีฬาแห่งชาติและ Meeting Point ศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ผู้สนใจสามารถร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up