โครงการ BE Health

แบ่งปันเพื่อน้อง กลุ่มโรงแรมเคมปินสกี้ในไทยมอบเงินสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทยภายใต้โครงการ BE Health

Alternative Textaccount_circle
โครงการ BE Health
โครงการ BE Health

โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ  ร่วมกับ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ (ในเครือโรงแรมเคมปินสกี้อันหรูหราเก่าแก่ที่สุดของยุโรป) นำโดย มร. ริชาร์ด  เชสตัค ผู้อำนวยการใหญ่ โรงแรมสยาม เคมสกี้ กรุงเทพฯ  พร้อม มร. ธาดิดุส  ไวส์ รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสินธร เคมปินสกี้  กรุงเทพฯ และคณะผู้บริหารโรงแรมเคมปินสกี้ทั้ง 2 แห่ง  มอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาท และ กล่องรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานจำนวน 100 กล่อง ให้กับมูลนิธิออทิสติกไทย ภายใต้ โครงการ BE Health ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมที่กลุ่มโรงแรมเคมปินสกี้ริเริ่มจัดทำขึ้น โดยเน้นด้านการช่วยเหลือเพื่อสร้างและพัฒนาความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีขึ้นของชุมชน ผ่านหลัก ‘GLOCAL – THINKING GLOBALLY WHILE ACTING LOCALLY’ เมื่อเดือนพฤษาคมที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย พร้อมน้องๆ ในมูลนิธิ รับมอบเงินบริจาค และกล่องรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน

โครงการ BE Health
อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย  (ยืนกลาง), มร. ริชาร์ด  เชสตัค ผู้อำนวยการใหญ่ โรงแรมสยาม เคมสกี้ กรุงเทพฯ (คนที่ 4 จากขวา) มร. ธาดิดุส  ไวส์ รองผู้จัดการทั่วไป โรงแรมสินธร เคมปินสกี้  กรุงเทพฯ  (คนที่ 6 จากขวา)  และคณะผู้บริหารโรงแรมเคมปินสกี้ทั้ง 2 แห่ง

กระซิบว่าเงินบริจาคดังกล่าวได้มาจากการจัดกิจกรรมดีๆ ที่ทางโรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ และ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ได้จัดขึ้นเพื่อระดุมทุนหารายได้สนับสนุน มูลนิธิออทิสติกไทย เช่น กิจกรรม One Euro Donation per Night ที่ทางแขก ยินดีบริจาคสมทบทุนมอบเงิน 1 ยูโรที่หักจากค่าห้องพักของแขกต่อ 1 คืนสะสมเป็นทุนให้น้องๆ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งนี้เพราะเห็นความสำคัญของมูลนิธิออทิสติกไทย ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน บุคคลออทิสติก ที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการการเรียนรู้คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

โครงการ BE Health
คณะผู้บริหารโรงแรมเคมปิน​ส​กี้​ทั้ง 2 แห่งถ่ายภาพร่วมกับน้องๆ บาริสต้าออทิสติกที่มีความสามารถด้านการชงเครื่องดื่ม

ไม่เพียงเท่านั้น ทางโรงแรมทั้ง 2 แห่งยังได้จัดเตรียมพาสทรี้ (ขนมอบ) จำนวน 200 ชิ้น มอบให้กับน้องๆ ที่มูลนิธิ เพื่อสร้างรอยยิ้มและร่วมแบ่งปันความสุขให้กับน้องๆ พร้อมกับให้การอุดหนุนเครื่องดื่มแสนอร่อยจากน้องๆ บาริสต้าออทิสติกที่มีความสามารถด้านการชงเครื่องดื่มอีกจำนวน 200 แก้ว 

โครงการ BE Health
มร. ริชาร์ด  เชสตัค ผู้อำนวยการใหญ่ โรงแรมสยาม เคมสกี้ กรุงเทพฯ  มอบพาสทรี้ให้กับน้องๆ

รวมทั้งเดินเยี่ยมชมการเรียนการสอนภายในศูนย์ฝึกอาชีพฯ ที่ทางมูลนิธิจัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมทักษะในด้านต่างๆ ให้กับเหล่าเด็กพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  และชมมุมสินค้าที่ระลึกภายใต้ชื่อแบรนด์ Art Story by Autistic Thai ซึ่งเป็นผลงานของเด็กและบุคคลออทิสติกจากมูลนิธิออทิสติกไทย ที่ถ่ายทอดความคิด จินตนาการ และความรู้สึกผ่านงานศิลปะ และทางมูลนิธินำมาต่อยอดรังสรรค์มาเป็นสินค้าออกวางจำหน่ายเพื่อนำทุนให้กับน้องๆ ต่อไป

โครงการ BE Health
คณะผู้บริหารโรงแรมสินธร เคมปินสกี้  กรุงเทพฯ  มอบเงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกภายใต้ชื่อแบรนด์ Art Story by Autistic Thai ในงาน  Sindhorn Market

keyboard_arrow_up