เชฟฟิจิ ปรุงเมนูการกุศล เพื่อบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Alternative Textaccount_circle

Fiji x KosuMosu Teppayaki Omakase โดยเชฟฟิจิ ซึ่งเป็นครั้งแรกและเป็นเชฟที่เด็กที่สุด ด.ช.กฤตภาส ศิริพงศ์ปรีดา (น้องฟิจิ) อายุเพียง 11 ขวบ ที่ได้ทำ Teppayaki Omakase ที่เปิดเพียงแค่ 4 รอบละ 6 ท่านเพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อไปมอบให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยนายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย นายโชคชัย สุขเหลือง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และนางสาวอนงค์นาฎ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รับมอบเงินบริจาค จำนวน 43,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565

เชฟฟิจิ ปรุงเมนูการกุศล เพื่อบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

Praew Recommend

keyboard_arrow_up