CPN

เซ็นทรัลพัฒนา รวมพลังคนไทยเปลี่ยนกล่องกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี

CPN
CPN

เซ็นทรัลพัฒนา รวมพลังคนไทยเปลี่ยนกล่องกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี ที่จุดบริจาค ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 25 สาขาทั่วประเทศ ตั้งเป้าร่วมเฉพาะกิจ 14 วัน 400 ตัน

  • จับมือพันธมิตรและร้านค้าในศูนย์ฯ คงความเป็นผู้นำศูนย์กลางในการช่วยแยกขยะที่ดีของคนในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน
  • ตั้งเป้าร่วมเฉพาะกิจ 14 วัน 400 ตัน พร้อมสานต่อโครงการระยะยาวร่วมกับพันธมิตรรายใหญ่
  • เริ่มพร้อมกัน วันนี้ เป็นต้นไป ใน 25 สาขา ทุกภาคทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ – บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) ร่วมกับเอสซีจีพี และพันธมิตรร้านค้าในศูนย์ฯ กว่า10,000 ราย สนับสนุนพื้นที่เสริมจุดตั้งรับคัดแยกกล่องกระดาษลัง เพื่อรีไซเคิลผลิตเตียงสนามกระดาษเพื่อผู้ป่วยโควิด ตั้งเป้าเฉพาะกิจ 400 ตัน ใน 14 วัน

CPN

ย้ำภาพผู้นำศูนย์กลางในการช่วยแยกขยะที่ดีของคนในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน เชิญชวนร้านค้าและลูกค้า ร่วมคัดแยกวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษ เพื่อนำกลับมารีไซเคิล หมุนเวียนเป็นวัตถุดิบในการผลิต “เตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี” ที่มุ่งสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ เริ่มพร้อมกัน ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ใน 25 สาขา ทุกภาคทั่วประเทศ พร้อมสานต่อความร่วมมือระยะยาว

ลูกค้าและประชาชนที่สนใจ สามารถร่วมบริจาค ได้ที่สาขาที่เข้าร่วม ได้แก่ :

  • กรุงเทพฯและปริมณฑล (15 สาขา) : เซ็นทรัล เวิลด์,เซ็นทรัล วิลเลจ,เซ็นทรัล รามอินทรา,เซ็นทรัล ศาลายา,เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์,เซ็นทรัล เวสต์เกต,เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ,เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า,เซ็นทรัล ลาดพร้าว,เซ็นทรัล มหาชัย,เซ็นทรัล พระราม 2,เซ็นทรัล อีสต์วิลล์,เซ็นทรัล พระราม 9,เซ็นทรัล พระราม 3 และ เซ็นทรัล บางนา
  • ภาคเหนือ (2 สาขา) : เซ็นทรัล เชียงใหม่ และ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
  • ภาคอีสาน (3 สาขา) : เซ็นทรัล อุดร,เซ็นทรัล ขอนแก่น และ เซ็นทรัล โคราช
  • ภาคตะวันออก (4 สาขา) : เซ็นทรัล พัทยา,เซ็นทรัล มารีนา,เซ็นทรัล ระยอง และ เซ็นทรัล ชลบุรี

• ภาคใต้ (1 สาขา) : เซ็นทรัล หาดใหญ่

CPN

ทั้งนี้ ตลอดมาเซ็นทรัลพัฒนาเป็น ”ผู้นำ” และ“ศูนย์กลางในการช่วยแยกขยะที่ดีของคนในทุกจังหวัดอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการ “Central Pattana Journey to Zero” ด้วยการติดตั้งถังขยะคัดแยก Recycle Station ซึ่งส่งเสริมการคัดแยกขยะตามประภท เช่น กระดาษ โลหะ แก้ว และ ขยะทุกประเภท มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ ถูกวิธี และนาขยะไป รีไซเคิลต่อยอดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มากถึง 31 โครงการ

CPN

รวมถึงตั้งเป้าเป็นต้นแบบองค์กรที่จัดการขยะการก่อสร้างนับตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง โดยมีโครงการที่น่าสนใจ อาทิ จับมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ จัดทำโครงการ ‘มือวิเศษ x วน’ โดย PPP Plastics ตั้งถังวนถุง รับขยะพลาสติกประเภทยืดได้ ใน 17 สาขาทั่วประเทศ, ร่วมกับ AIS จัดการขยะ E-waste ตั้งถังสาหรับขยะอิเล็คทรอนิกส์ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 33 ศูนย์ทั่วประเทศ, ร่วมกับโค้ก (ประเทศไทย) คัดแยกบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อนาไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่, ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภาคีผู้ประกอบการอาคารบนถนนรัชดาฯ ในการคัดแยกขยะพลาสติก ภายใต้โครงการ “Care The Whale”, ร่วมกับ SCG ลดขยะอันเกิดจากการก่อสร้างด้วยการบดเสาเข็มจำนวน 2,000 ตัน มาใช้แทนหินคลุกในการทาพื้น ซึ่งได้นำร่องแล้วที่ เซ็นทรัล ศรีราชา รวมถึงร่วมกับเขตบางนา สานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร และเทศบาลนครนนทบุรี ในโครงการคัดแยกขยะอาหาร-ผักผลไม้ตัดแต่งตั้งแต่ต้นทาง คือร้านอาหาร และซุปเปอร์มาร์เก็ตในศูนย์การค้า ซึ่งความสาเร็จทั้งหมดเกิดขึ้นล้วนมาจากความร่วมมือของท่านพันธมิตรร้านค้า พนักงาน ลูกค้าและพันธมิตร ทุกราย

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up