สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศล “200 years U.S. – Thai Friendship”

สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ (AUAA) จัดงานกาล่าดินเนอร์เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐๐ ปี มิตรภาพระหว่างสหราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พร้อมจัดคอนเสิร์ตการกุศลโดยนักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ ณ ห้องรอยัล  มณียา บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ ทั้งนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิมหิดลอดุลยเดช เพื่อมอบเป็นทุนให้กับนักศึกษาแพทย์ รวมถึงนำไปส่งเสริมการบริการสาธารณสุขให้กับประชาชน

สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี นายกสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ (AUAA) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่ครบรอบ ๒๐๐ ปี มิตรภาพระหว่างสหราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในประเทศไทย (AUAA) จึงได้จัดงานกาล่าดินเนอร์การกุศล “200 years U.S. – Thai Friendship” ซึ่งมีเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กลิน ที.เดวีส์ ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

โดยวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปีแล้ว ยังถือเป็นการจัดงานการกุศลอีกด้วย เพราะรายได้ส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบทุนมูลนิธิมหิดลอดุลยเดช เพื่อนำไปช่วยเหลือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะแพทย์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ, การส่งเสริมการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชน ตลอดจน สนับสนุนบริการอื่นอันเป็นสาธารณประโยชน์

สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา

บรรยากาศภายในงานครั้งนี้คึกคักไปด้วยเหล่านักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกันอย่างมากมาย อาทิ คุณหญิงทรงสุดา-ดร.สุวิทย์ ยอดมณี, ประยุทธ-สุวิมล มหากิจศิริ, วีระศักดิ์ ฟูตระกูล,   ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย, คุณหญิงกิ่งแก้ว เอื้อทวีกุล, ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ, บุญชัย โชควัฒนา, ปัญญ์ชลี เพ็ญชาติ, กร-กฤตพณ-กมลสุทธิ์ ทัพพะรังสี, ภัทรา ศิลาอ่อน, สนั่น อังอุบลกุล,ศิริกาญจน์ และ ศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์

นอกจากจะเป็นค่ำคืนที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแล้ว แขกในงานยังได้เพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับบทเพลงไพเราะจากนักร้องกิตติมศักดิ์ อาทิ มาริสา สุโกศล หนุนภักดี, วุฒา ภิรมย์ภักดี, พรวิช-กำธร ศิลาอ่อน, รรินศรี อัสสกุล, ดร.จารุวรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, ประทีป-อัจฉรา ตั้งมติธรรม พร้อมชมการแสดง Grease – Summer Nights จากนักแสดงรับเชิญ อาทิ พิมพ์พยัพ ศรีกาญจนา, ม.ล.ศิริณี ศักดิเดช ภาณุพันธ์ การเดี่ยวแซกโซโฟนโดย วรชาติ ปิยะสมบัติกุล และการแสดงจากเหล่าสมาชิกอีกมากมาย

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นอกจากเพื่อเฉลิมฉลอง 200 ปีมิตรภาพระหว่างสหราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกาแล้ว ยังถือเป็นโอกาสอันดีที่บรรดานักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา จะได้มาพบปะสังสรรค์กันแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวเอยูเอเอ เพื่อสืบสานปณิธานในการก่อตั้งสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มุ่งหวังจะตอบแทนและช่วยเหลือสังคมสืบไป

keyboard_arrow_up