เปิดนิทรรศการ Art for Life: Mercy Mission รวมผลงานสุดยอดศิลปินกว่า 70 คนและงานศิลป์หายากจากนักสะสม

โครงการ Art for Life : Mercy Mission “ร้อยความดี ต่อลมหายใจ”

ผลงานของ ธณฤษภ์ ทิพย์วารี

กลุ่มศิลปิน Art for Life เชิญชมงานนิทรรศการ Art for Life: Mercy Mission ร้อยความดี ต่อลมหายใจ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ผลงานของ ชญานิน กวางแก้ว

กลุ่มศิลปิน Art for Life เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มศิลปินและนักสะสมงานศิลปะ ที่มุ่งมั่นรังสรรค์งานศิลป์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสังคม โดยทางกลุ่ม Art for life ได้ริเริ่มโครงการ Art for Life : Mercy Mission “ร้อยความดี ต่อลมหายใจ” ร่วมกับ บริษัทแบรนด์ เอเชีย จำกัด โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา , บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ดร.ฐิติมา โอภาสวงการ กรรมการผู้จัดการบริษัท แบรนด์เอเชีย จำกัด เป็นประธานในการจัดงาน

ผลงานของ สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

โดยในงานนี้ ได้รวบรวมบรรดาศิลปินชั้นนำของประเทศไทย ตั้งแต่ บรมครูศิลปินแห่งชาติ จนถึง ศิลปินรุ่นใหม่ของยุคนี้ กว่า 70 ท่าน ร่วมกันสร้างงานศิลป์และอุทิศงานศิลป์ที่มีค่าหายากในครอบครองเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ รวมถึงจำหน่ายและประมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินเข้าสมทบทุนการสร้างอาคารศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน หรือ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อช่วยเหลือคนไข้และผู้ป่วยที่มีความจำเป็นฉุกเฉิน เนื่องจากสถานที่เดิม มีสภาพแออัด คนไข้ล้นโรงพยาบาล เครื่องมือและสถานที่จึงไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากที่เข้ามารับการรักษาได้

 

ผลงานของ ไพรวัลย์ ดาเกลี้ยง
ผลงานของ กำศักดิ์ อติพิบูลย์สิน

สำหรับนิทรรศการ Art for Life: Mercy Mission ร้อยความดี ต่อลมหายใจ จะมีพิธีเปิดนิทรรศการในวันพฤหัสที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และจัดการประมูลงานศิลป์ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.

keyboard_arrow_up