“ลาเนจ มอบเงินบริจาค 3 แสนบาท ให้มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

มร.วุง ชอย กรรมการผู้จัดการบริษัท อมอร์แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ “ลาเนจ” เข้ามอบเงินบริจาคจากโครงการ LANEIGE-REFILL ME โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์วอเตอร์สลีปปิ้งมาส์กในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จำนวน 300,000 บาท มอบให้ “มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” และ 100,000 บาท มอบให้ “มูลนิธิชัยพัฒนา” เพื่อนำไปพัฒนาแหล่งน้ำดื่มในถิ่นธุรกันดารในประเทศไทย โดยมี  ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานผู้รับมอบ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา

keyboard_arrow_up