ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม แพรว Perfect Day By No7

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม แพรว Perfect Day By No7
ที่ได้ไปร่วม Dinner สุด Exclusive กับคุณป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์

  1. คุณพลอยพรรศ วัจนะสาธิต
  2. คุณศิริพร ตรีวงค์
  3. คุณลดามาศ สายเพชร
  4. คุณพิมพ์ใจ ลือพงศ์พัฒนะ
  5. คุณธัญยธรณ์ คำเรือง
  6. คุณสุวลี บุญอดุลยรัตน์
  7. คุณจุฑามาส เจนยุทธนา
  8. คุณขวัญตา แก้วยัง
  9. คุณพิมพ์ศศิตา ไวยหงส์
  10. คุณศิวาพร โปตระยานนท์
keyboard_arrow_up