ประกาศรางวัลแพรว THE GIFTS 2016 ฉบับวันที่ 10 กันยายน 2559

มาแล้วจ้า มาแล้วววว สำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รางวัลจากนิตยสารแพรวฉบับวันเกิด 10 กันยายน 2559 “The Gift 2016” ใครได้อะไรกันไปบ้าง ไปเช็คชื่อกันเลย

รายชื่อผู้โชคดี Beauty Scoop

NARS4  รางวัล

 • พิสมัย เกตุสุวงษ์
 • จรัล ขุนยัง
 • พรพิมล แสงเมือง
 • สิริ์ลดา หัศภาดล

SHISEIDO 3 รางวัล

 • รัชดา รัศมี
 • ยุทธวีร์ ธรรมประดิษฐ์
 • จิรภา จิรวิวัฒนา

SISLEY 4 รางวัล       

 • พรเฉลิม กุลศักดิ์ศิริ
 • สรียา สินธุนาวา
 • ภิรณา หวานเสนาะ
 • สุทัศญ์ศิณี ทวีรัตน์

M.A.C 2 รางวัล

 • กฤตฒินี ณ บางช้าง
 • รุจิรดา คุณวัฒนา

BOBBI BROWN 4 รางวัล

 • พรไพลิน เธียรศิริพิพัฒน์
 • นภาพร แซ่ฉั่ว
 • สิรีรัตน์ เกียรติชัย
 • นารา ทองแจ่ม

URBAN DECAY 1 รางวัล

 • รินรดี โชติสิงห์

ILLAMASQUA 3 รางวัล

 • อภิญญา มกราพันธุ์
 • สิริภัทราภรณ์ กองโสภา
 • ยุภาวัลย์ จันเทศ

CLE’DE PEAU BEAUTE’ 1 รางวัล

 • ภูริตา โจนส์

GUERLAIN 2 รางวัล

 • ยุวารินทร์ ธนกัญญา
 • อภิรดี ศักดิ์สมวาศ

SHU UEMURA 1 รางวัล

 • ชลจิต คำพัฒน์

TOO FACED 2 รางวัล

 • ภิชาภัช ธัณธรเมธา
 • กาญจนา ชนะวงษ์

THREE 4 รางวัล

 • เสาวนีย์ จัตุรงค์กฤตยา
 • เสาวภา วงศ์ถีระพงษ์
 • ฉัตรแก้ว ลือวงษ์
 • ยงนิธี แสงรังสรรค์

รายชื่อผู้โชคดี Fashion Scoop

FURLA Metropolis

 • วนิดา จันทนพิทักษ์

DVF-SECRET

 • อำไพ มุ่งสันติ

Polo Ralph Lauren

 • กิตติภัทท์วรรณโสภณ

Roberto Cavalli

 • ฐิติยา สท้านไตรภพ

Marimekko

 • ไอรดา ติแก้ว
 • อิสยาห์ พันศิริพัฒน์

Coach Willow Floral Mercer

 • สุภาวดี ฉัตรอุทัย

MCM Travel Essential

 • พัชราภรณ์ วงศ์ทวีสุขเจริญ

Kate Spade New York Minnie Mouse

 • เสาวนีย์ หิรัญวัฒน์

MinibagArlettis

 • ศิวรัตน์ หวังจิรนิรันดร์

 รายชื่อผู้โชคดี โรงแรม+ร้านอาหาร

โรงแรมตรีสรา ภูเก็ต

 • สรัญญา แก้วประเสริฐ

โรงแรม The NaiHarn Phuket   

 • ปวริศา สุขเกษม

Aleenta Phuket-PhangNga Resort & Spa

 • ชโลทร ใบเจริญ

โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง รีสอร์ทแอนด์วิลล่า

 • ดวงเดือน อินสมพันธ์

โรงแรม Aleenta Hua Hin

 • ผกามาศ สว่างโชติ

โรงแรมเดอะนาคาภูเก็ต

 • นิธิ จิตงามสุจริต

โรงแรมอนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท

 • ธนาลักษณ์ ลี้รุ่งโรจน์

โรงแรม Six Senses Samui

 • นัฏยา แสงเทวาภรณ์

โรงแรม Phi Phi Island Village Beach Resort

 • จิดานันท์ เมธาธราธิป

โรงแรมเขาหลักลากูน่า

 • ศิริลักษณ์ จินดา

โรงแรม Casa de la Flora เขาหลัก พังงา

 • สุภาภรณ์ แสงไชย

โรงแรม Akyra Manor Chiang Mai

 • กมล กาญจนามารกุล

โรงแรมคาลิมา รีสอร์ทแอนด์สปา

 • วิภาวี สุขวัฒน์

ร้านอาหาร S&P 3 รางวัล

 • ชดานุช แซ่เตีย
 • ศิริพร รีวีระกุล
 • ดลยา ภู่สมฤทธิ์

ห้องอาหาร Chef Man โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 3 รางวัล

 • อุบล กุลวิสุทธิ์
 • รชต รักตะบุตร
 • คมสัน ชัยเจริญพงศ์

ห้องอาหารมิสสยาม โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ 5 รางวัล

 • วนิดา พูนทะมงคล
 • ศรีสวัสดิ์ ภักดีศุภผล
 • สุปรียา ชลวีระวงศ์
 • สุกัญญา ภัทรทิพากร
 • ปริมพร ชนะวัฒนะชัย

The Raw Bar 3 รางวัล

 • พรทิพย์ พรพัฒน์พิบูล
 • ผาณิต ว่องพยาบาล
 • ธนัฏฐา หงสากาละ

ห้องอาหาร TheAndaman, ห้องอาหาร SukiMasaทองหล่อ 5 และห้องอาหาร Sushi Masa3 รางวัล

 • ปิยะพันธ์ ชัยโนดา
 • ชลธิชา ศรีสุรยา
 • เนณุภา สุภเวชย์

Midtown พารากอน 4 รางวัล

 • เสาวลักษณ์ ทุมมี
 • พัชรนันท์ แสนไพร
 • ปรารถนา ต้นพงษ์พันธุ์
 • พันประชา พรมเรียน

ร้านอาหาร อิตาลิกส์2 รางวัล

 • ธนากร เหลี่ยมพิทักษ์
 • สุขวสา แดงเลิศ

The Hen and The Egg 2 รางวัล

 • สุเนตร พรานนท์สถิต
 • ชาติรส ชูรัตน์

ห้องอาหาร Love Eat Bistro 2 รางวัล

 • บุปผา ศักดิ์ศรชัย
 • เพ็ญพรรณ วงศ์วรกุล

ห้องอาหารโรงแรม Escape เขาใหญ่ 5 รางวัล

 • จันทร์เพ็ญ จันทร์เล็กเย็น
 • ผกาแก้ว ปิณฑะบุตร
 • สุวรรณี สินสมุทรผดุง
 • อนุชิต ทองวงศ์สกุล
 • กนกนันท์ สุวรรณมาลี

 VIE Hotel Bangkok 5 รางวัล

 • นัฐยา สุริยผล
 • สายัณห์ กิตติสุนทโรกาศ
 • อรนุช วิริยะวิศิษฐ์
 • รัฐพร รักยุติธรรม
 • พัชราภรณ์ สุขลิ้ม

Midwinter Green 3 รางวัล

 • จิรณัฐ สหิสุข
 • นฤมล เพ็ชรกล้า
 • อมรรัตน์ ชินบัวสุวรรณ

รส‘นิยม 5 รางวัล

 • สกลไกรศิริ ศรีรักษา
 • ชฎารัตน์ ปัทมอักษร
 • สุรมน ธนทัศนีย์ชัย
 • พพาย พุทธรักษ์
 • ธันยพร ศรีสนิท

กับข้าว‘กับปลา 5 รางวัล

 • กนกวรรณ สิงโต
 • ธันยพร โตใหญ่ดี
 • สมจินตนา ใจห้าว
 • ธีร์ฤกษะสุต
 • ปานใจ มาลากุล ณ อยุธยา

ไอเบอร์รี่ 5 รางวัล

 • จิราภรณ์ พิษณุแสง
 • วัชรวัลย์ บูรณบูลย์
 • นพดล สืบสำราญ
 • ธัญรัตน์ เพิ่มฟู
 • ภัทราภรณ์ ไตรรัตรศิริชัย

มิสเตอร์ โดนัท 4 รางวัล

 • ชัยรัตน์ แซ่ตัน
 • ยุทธนา เอื้ออัมพร
 • นพพร กิจประชา
 • ศิริวรรณ จันทร์ศิริ

Three Wishes Café & Tea Room 4 รางวัล    

 • ปราณี ปล้องไหม
 • ไทชู สุมิโยชิ
 • ธวัลรัตน์ จิตตเมตตากุล
 • ชูทรัพย์ อภัยยานุกร

Yoshinoya 4 รางวัล

 • อรรถสิทธิ์ ขัติยศ
 • สุภาภรณ์ มีสุข
 • ชนัญธิดา ชีวสิทธิรุ่งเรือง
 • สุชาดา สุจริต

Pepper Lunch 4 รางวัล

 • ประพิมพ์ดาว ซาตารกะ
 • ปาริชาต สว่างมุก
 • ยุวดี ช่อสุวรรณ
 • พัชรธร รัศมีพลังสันติ

ร้านอาหาร Camp 5 รางวัล

 • สิริยากร ธโนดมสิริ
 • นันทภัค โอสถานนท์
 • ฉนิภา เชื้อสุข
 • นภาพร วงศ์ฉัตร
 • สุนิสา สุภาวงศ์

Melt me 5 รางวัล

 • เปรียบเดือน เจริญสุข
 • จันทิมา บุญศิริ
 • มธุรดากุล สมฤกษ์บุรี
 • จิตติมา กุมลวิทย์
 • วสันต์ สุภาวัฒน์

Tokiya 5 รางวัล

 • พัสกรรัชช์ อารยางค์กูร
 • ณิภัทรา ปิยะบัณฑิตกุล
 • มธุรส จันทรโรธรณ์ด
 • อรพินท์ สมอาภรณ์
 • ทิพวรรณ บุญศรีพิทักษ์

Café Kantary  (คาเฟ่ แคนทารี) 5 รางวัล

 • สุธารดี สิงห์มานพ
 • ศิริรัตน์ อะสีตรัตน์
 • ภัทรดนัย ไม้มงคล
 • พาสินี ยิ้มแย้ม
 • สุรีย์ อาชวพงศ์พาณิชย์

Sizzler 4 รางวัล

 • วสันต์ ลักขณากุล
 • ภณิดา โตวิจิตร
 • ชไมพร อินต๊ะพันธ
 • ดวงแข หมื่นเมือง

TantanIzakaya Buffet 5 รางวัล

 • อนัญญา ประสงค์เกียติ
 • สุชาดา เจริญศรี
 • พรไพลิน เธียศิริพิพัฒน์
 • นันทวัน ตันพิพัฒน์อารีย์
 • ชีวรัตน์ รู้คงประเสริฐ

ห้องอาหาร อูโนมาส โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ 4 รางวัล

 • เพลินใจ อมรโพธิภิรมย์
 • วณิชยา สุขอัตตะ
 • ศรัญญา ทองสนธิ
 • ธันย์พร พรพิพัฒน์พิบูล

Yes!! R&B Karaoke 5 รางวัล

 • พงศกร ศรีไพบูลย์
 • อารยา จิตต์สุกใส
 • ธัญลักษณ์ เคร่งวิทยา
 • พัชรา เจริญทรัพย์
 • ณัทธอร จันทรัชวรกุล

 

ติดต่อสอบถามการรับรางวัลได้ที่ โทร. 0-2422-9999 ต่อ 4319

Praew Recommend

keyboard_arrow_up