บีบีดีโอ กรุงเทพ + Steps with Theera ชวนผู้ประกอบการร่วมผลิตสินค้าคอลเล็คชั่นพิเศษ ภายใต้แบรนด์ 1 IN 68 แบรนด์สินค้าที่เปลี่ยนอัตราการเกิดของผู้มีภาวะออทิสซึม ให้เป็นอัตราส่วนใหม่ในการผลิตสินค้า

แม้จะเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก จากสถิติล่าสุดในเดือน ก.พ. 2559 ประเทศไทยมีอัตราว่างงานเพียงแค่ 0.94 แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ ในประเทศที่มีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดนั้น กลับมีคนที่มีภาวะออทิสซึม ว่างงานกว่า 90 %

ในขณะที่อัตราการเกิดของผู้ที่มีภาวะออทิสซึม เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ข้อมูลจาก CDC (Centers for Disease Control and Prevention) พบว่าจากอัตราการเกิดโดยเฉลี่ยทุก ๆ 68 คน จะมี 1 คนที่ตรวจพบภาวะออทิสซึม ซึ่งแม้ปัจจุบันจะยังไม่มีการรักษาอาการดังกล่าวให้หายขาด แต่หากได้รับการบำบัดอย่างถูกวิธี ตั้งแต่วัยเยาว์ พวกเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถทำงานและใช้ชีวิตอิสระได้อย่างคนทั่วไป

ล่าสุด BBDO BANGKOK บริษัทเครือข่ายของ BBDO Worldwide บริษัทโฆษณาชั้นนำระดับโลก ร่วมกับ Steps with Theera ศูนย์ฝึกอาชีพผู้มีภาวะออทิสซึม ที่มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพ และพึ่งพาตัวเองในชีวิตประจำวันได้ เพื่อรับมือเรื่องการว่างงานอย่างตรงจุด สร้างสรรค์โครงการผลิตสินค้าระยะยาวที่เปลี่ยนอัตราการเกิดของผู้มีภาวะออทิสซึม ให้เป็นอัตราส่วนใหม่ในการผลิตสินค้า ภายใต้แบรนด์ “1 IN 68” พร้อมเชิญชวนกลุ่มผู้ผลิตทั้งรายเล็ก รายใหญ่ ร่วมโครงการผลิตสินค้าคอลเล็คชั่นพิเศษ โดยมีข้อจำกัดเดียวกัน คือ ในผู้ผลิต 68 คน ขอให้ผู้มีภาวะออทิสซึม 1 คนเป็นผู้ร่วมผลิตสินค้าดังกล่าว

           สุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด กล่าวจุดเริ่มต้นในการสร้างแบรนด์ “1 IN 68” ร่วมกับ Steps with Theera โรงเรียนสอนทักษะชีวิตให้กับผู้มีภาวะออทิสซึม ที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ผู้ที่มีภาวะออทิสซึม สามารถประกอบอาชีพ และใช้ชีวิตโดยไม่ต้องเป็นภาระกับครอบครัว ด้วยตระหนักถึงการมอบโอกาสให้กับผู้มีภาวะออทิสซึม ได้ดำรงชีพอย่างเท่าเทียมกันกับผู้คนในสังคม บีบีดีโอ กรุงเทพ จึงร่วมกับ โรงเรียนสอนทักษะชีวิต Steps with Theera โดยได้เปิดตัวโรงเรียนพร้อมกับแบรนด์สินค้า 1 IN 68 โดยนำอัตราการเกิดของผู้มีภาวะออทิสซึม คือ 1 ใน 68 คน มาเป็นอัตราส่วนในการจ้างงานเพื่อผลิตสินค้า ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากแบรนด์สินค้าชั้นนำในเมืองไทย อาทิ  Roots , Café de Tu, Greyhound, นันยาง และ If I were a carpenter ที่มาร่วมผลิตสินค้า 1 IN 68 โดยมีนักเรียนจาก Steps with Theera ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตสินค้า เพื่อแสดงให้เห็นว่าถ้าพวกเขาได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้อง รวมทั้งเปลี่ยนมุมมองของคนทั่วไป พวกเขาสามารถทำงานบางอย่างเหมือนคนทั่วไปได้เช่นกัน และคาดหวังว่า ในอนาคตจะมีผู้ประกอบการเลือกจ้างผู้มีภาวะออทิสซึม มากขึ้น ในอัตราส่วน 1 ใน 68 คนเช่นกัน

ร่วมสนับสนุนสินค้าภายใต้แบรนด์ 1 IN 68 ตามร้านที่ร่วมโครงการ และThe Commons ทองหล่อ ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมโครงการผลิตสินค้า 1 IN 68 สามารถเช้าชมข้อมูลได้ที่www.stepswiththeera.com www.facebook.com/stepswiththeera

Praew Recommend

keyboard_arrow_up