Alumni Awards 2017 รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

Alumni Awards 2017 รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย
Alumni Awards 2017 รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น เปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทย

บริติช เคานซิล ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทย เปิดตัวรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น “Alumni Awards 2017” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรเข้าชิง 3 สาขารางวัลดีเด่น

Alumni Awards คือ รางวัลอันทรงเกียรติสำหรับศิษย์เก่าสหราชอาณาจักร ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปี 2544 และ 2559 ที่ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์จากการเรียนในสหราชอาณาจักรมาสร้างประโยชน์แก่สังคม ผู้คน และประเทศชาติ พร้อมกันนี้ ยังเป็นการแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองความสำเร็จของศิษย์เก่า และยังเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันยาวนานทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักร และเน้นย้ำถึงพันธกิจของบริติช เคานซิลในการสนับสนุนศิษย์เก่าในฐานะผู้นำในอนาคต

รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่น หรือ Alumni Awards แบ่งออกเป็น 3 สาขารางวัลด้วยกัน คือ

Professional Achievement Award, Entrepreneurial Award และ Social Impact Award โดยคุณสมบัติของศิษย์เก่าจะต้องเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และจบการศึกษาจากสหราชอาณาจักรระหว่างปี 2544 – 2558 ในระดับอุดมศึกษาและใช้เวลาเรียนอย่างน้อย 1 ภาคเรียนในสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิ ศิษย์เก่าผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและผู้ที่จะได้รับรางวัลในแต่ละสาขา คือบุคคลที่คณะกรรมการจะคัดเลือกจากความเป็นผู้นำในแต่ละสาขา และได้ใช้ประสบการณ์จากการเรียนที่สหราชอาณาจักรในการสร้างแรงบัลดาลใจแก่ผู้คน และสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม สายงาน และประเทศ

โดยเริ่มเปิดรับสมัครในวันที่ 7 กันยายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559 สำหรับการเสนอชื่อศิษย์เก่าสามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ทางเว็บไซต์ www.britishcouncil.org/education-uk-awards/enter ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายจะได้รับการประกาศชื่อในเดือนธันวาคม และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้ง 3 สาขา ในวันที่ 14 มกราคม 2560 ในงานงานประกาศรางวัลที่จะจัดขึ้นอย่างทรงเกียรติ

keyboard_arrow_up