คิดเพื่ออนาคต! เชิญร่วมสัมมนาด้านการออกแบบ AGING WELL ฟรี!

คิดเพื่ออนาคต! เชิญร่วมสัมมนาด้านการออกแบบ AGING WELL ฟรี!
คิดเพื่ออนาคต! เชิญร่วมสัมมนาด้านการออกแบบ AGING WELL ฟรี!

เชิญร่วมงานสัมมนาด้านการออกแบบ AGING WELL : The New Frontiers of Service Design  งานที่จะเปิดเผยวิธีคิดสำหรับการรับมือกับภาวะสังคมผู้สูงอายุที่กำลังขยายตัว ตั้งแต่การออกแบบสังคมสเกลใหญ่ขนาดเมือง ไปจนถึงการออกแบบสิ่งของชิ้นเล็กๆ โดยการบรรยายจากวิทยาการผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางระดับนานาชาติ

AGING WELL : The New Frontiers of Service Design

คืองานสัมมนา kick off ของโครงการ Creative Happening Thailand ซึ่งยกหัวข้อ สังคมผู้สูงอายุ มาเป็นประเด็นศึกษาผลกระทบและการเตรียมความพร้อมรับปัญหาใน มิติต่างๆ โดยใช้งาน creative service เข้ามาช่วยทำให้เกิดประสิทธิภาพ

PR

วิทยากรระดับนานาชาติทั้ง 4 ท่าน ได้รับเชิญมาในงานนี้ล้วนมีประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เกียวกับสังคมผู้สูงอายุ ในแง่มุมที่หลากหลาย เริ่มจาก Dr. Daniela Glocker ที่จะมาพูดในสเกลของการกำหนดนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาเมือง ตามด้วย Stephen Pimbley สถาปนิกผู้ก่อตั้ง SPARK Architects ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวของแนวคิด ของโปรเจค Home Farm อาคารพักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุในสิงคโปร์ ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจาก World Architecture Festival

นอกจากนี้ยังมี คุณเฉลิมพล ปุณโณทก จากซีที เอเซีย โรโบติกส์ บริษัทของคนไทยที่คิดค้นนวัตกรรมหุ่นยนต์ดินสอ มินิ สำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ และ คุณณรงค์ โอถาวร ผู้ก่อตั้งและ Design Director ของสตูดิโอ ‘SO’ (Situation-based Operation) และ บรรณาธิการคนปัจจุบันของนิตยสาร art4d ที่จะมาแลกเปลี่ยนทัศนะในด้านนี้อีกด้วย

งานจะจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13:00-17:30 ณ ห้อง Grand Ballroom ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ สำรองที่นั่งฟรีได้ที่ www.art4d.com/agingwell

thai_long

keyboard_arrow_up