KTAXA Work Smart Live Smart Cover

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตเปิดตัวสำนักงานรูปแบบใหม่ ภายใต้คอนเซปต์ “Work Smart Live Smart”

Alternative Textaccount_circle
KTAXA Work Smart Live Smart Cover
KTAXA Work Smart Live Smart Cover

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)ผู้นำด้านบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสุดยอดบริษัทในฝันของคนทำงานฉลองครบรอบ 25 ปีของการดำเนินงานเปิดตัวสำนักงานรูปแบบใหม่ หรือ Slim G ภายใต้แนวความคิด “Work Smart Live Smart” ที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมการสร้างสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมสอดคล้องการทำงานแบบยืดหยุ่น หรือ Smart Working เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สนุก ดีต่อสุขภาพ และเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร ตามเป้าหมายของบริษัท ที่อยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตเปิดตัวสำนักงานรูปแบบใหม่ภายใต้คอนเซปต์ “Work Smart Live Smart”

คุณแซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“ในปีนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินงานครบรอบ 25ปีโดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่พัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainability ซึ่งบริษัทฯ ในฐานะ Green Insurer หรือผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสังคมบรรษัทภิบาลและมีตัวชี้วัดอย่างชัดเจนโดยในปีนี้บริษัทฯได้คะแนน AXA Sustainability Index 81.9 คะแนนและมีคะแนนสูงเป็นอันดับ 1 ในแอกซ่าเอเชียมากว่า 6 ปีซ้อนซึ่งกลุ่มแอกซ่าให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change โดยเป็นหนึ่งในกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ รวมถึง AXA Progress Index ที่เป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดของกลุ่มแอกซ่าและบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้ความคุ้มครองด้านประกันชีวิต ผู้ลงทุน และการเป็นองค์กรตัวอย่าง อาทิ นโยบายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 15% ในปีนี้ และเพิ่มการลงทุนในธุรกิจสีเขียว เป็นต้น 

นอกจากนั้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดโครงการ และกิจกรรมมากมายเพื่อเป็นการขอบคุณและมอบให้แก่ลูกค้า ฝ่ายขาย และพนักงาน อาทิ กิจกรรม THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้โครงการ Know Your Hearts การตรวจสุขภาพหัวใจเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการใส่ใจสุขภาพแก่ลูกค้า โครงการ AXA Prime Blue เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพฝ่ายขายมืออาชีพก่อนก้าวสู่การเป็น AXA Prime โครงการคาราวานตรวจสุขภาพฟรี 25 ที่ตลอดทั้งปีทั่วประเทศ กิจกรรม Step Life 1st time Marathon รวมถึงแคมเปญ Commit To Climate เราปรับโลกเปลี่ยน ที่เชิญชวนทุกคนมาร่วมเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน และโครงการ KTAXA Save Our Sea ที่ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยการปล่อยเต่า และปลูกปะการัง ณ จังหวัดชลบุรี และภูเก็ต

ทั้งนี้อีกหนึ่งโครงการที่สำคัญที่สุดในปีนี้ คือ โครงการ Slim G ที่เป็นการปรับรูปแบบสำนักงานใหม่ของบริษัทฯ ภายใต้แนวคิด Work Smart Live Smart โดยสอดคล้องกับนโยบาย Smart Working ที่เป็นการผสมผสานระหว่างการทำงานในสำนักงานและการทำงานที่บ้านซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดการเดินทาง การลดใช้พลังงาน โดยเฉพาะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งโครงการ Slim G มีเป้าหมายในการปรับพื้นที่ภายในสำนักงานเน้นให้มีพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มมากขึ้นซึ่งพนักงานสามารถใช้ทำงานร่วมกันได้เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นและมีพื้นที่ที่จะช่วยเพิ่มขนาดความสุขของพนักงานทุกคนให้มีความสุขกับการทำงานได้อย่างยั่งยืน และกระตุ้นการส่งมอบบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในเชิงบวกแก่สังคมโดยรวม”

คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริม “โครงการ Slim G ภายใต้แนวคิด Work Smart Live Smart มีจุดเริ่มต้นมากจากการปรับนโยบายการทำงานแบบ Smart Working ของกลุ่มแอกซ่าโดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงานมีการตกแต่งแบบไทยประยุกต์ที่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและความทันสมัยแบบโมเดิร์นโดยแต่ละชั้นมีการตกแต่งและบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้ปรับพื้นที่การทำงานในสำนักงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอาคารแห่งนี้ได้รับรางวัล LEED Gold Certificate รวมถึงการใช้พื้นที่ร่วมกันที่อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานที่มีความบกพร่องทางร่างกายพร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานแบบไฮบริด (ทำงานที่สำนักงาน 60% และทำงานที่บ้าน 40%) และเป็นสถานที่ดีที่สุดในการทำงานสำหรับพนักงานทุกคนโดยผลจากการปรับรูปแบบสำนักงานใหม่สามารถทำให้มีการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 40%

ซึ่งในการปรับพื้นที่ดังกล่าว ได้ปรับเปลี่ยนห้องผู้บริหารทั้งหมดเป็นห้องประชุม เพื่อให้มีห้องประชุมสำหรับการใช้งานมากขึ้น และผู้บริหารสามารถนั่งร่วมกับพนักงาน สร้างความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นพนักงานทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้โดยพนักงานแต่ละแผนกสามารถเลือกรูปแบบของโต๊ะทำงานตามความเหมาะสมกับรูปแบบของการทำงานในแต่ละแผนกที่แตกต่างกัน รวมถึงเพิ่มพื้นที่ส่วนกลางในแต่ละชั้นมากขึ้น ทั้งนี้การปรับรูปแบบของสำนักงานใหม่นี้ ยังประกอบไปด้วย ห้องสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานระดับสากล ห้องครีเอทีฟ ฮับ ที่ตกแต่งแบบผ่อนคลาย ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ห้อง AXA Prime Lounge เพื่อรองรับฝ่ายขายคุณวุฒิ AXA Prime ห้องจัดการเรียนการสอน และสอบใบอนุญาตนายหน้าประกัน พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยการให้บริการตู้เต่าบิน และ Duck Store เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงาน รวมถึงเวอรติเคิล การ์เด้น สวนแนวตั้งที่เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์พื้นที่สีเขียว พร้อมผักไฮโดรโพนิคเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน ซึ่งโครงการ “Slim G” ยังสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ และกลยุทธ์หลักด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของบริษัทฯ ที่ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่’เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม’ ด้วยการเดินทางที่น้อยลงและมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ยั่งยืนมากขึ้น

นอกจากนั้นบริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนา และเตรียมความพร้อมสำหรับโลกการทำงานในอนาคตของพนักงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นอยู่เสมอผ่าน Pulse Survey ซึ่งล่าสุดผลการสำรวจคะแนนความพึงพอใจในการเปลี่ยนการทำงานแบบ Smart Working อยู่ที่ 96% ทั้งนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมด้านการเรียนรู้ของพนักงานผ่าน E-Learning และ Half Day Learning เป็นประจำทุกเดือน อีกทั้งให้ความสำคัญและการยอมรับความเท่าเทียม ทั้งอายุเชื้อชาติศาสนาความแตกต่างทางกายภาพรวมถึงเพศสภาพ หรือ I&D (Inclusion and Diversity) เพราะความแตกต่างที่หลากหลายสร้างให้บริษัทฯ แข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยล่าสุดบริษัทฯ ได้จัดงาน Pride for Good ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมประกวด Drag Queen – Drag King ภายใต้ธีม Our Bodies Our Lives และ Our Rights เพื่อแสดงออกในความแตกต่างของทุกคนและประกาศนโยบายช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดสูงสุดถึง 100,000 บาทพร้อมวันลาพักรักษาตัว 7 วันสำหรับพนักงานที่ต้องการแปลงเพศ

ทั้งนี้กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เชื่อว่า การสร้างพลังบวกจากภายในสู่ภายนอก คือสิ่งสำคัญขององค์กร การปรับสำนักงานรูปแบบใหม่ หรือ Slim G และการทำงานแบบ Smart Working จะส่งผลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นพร้อมทั้งส่งผลโดยตรงต่อพนักงาน ให้สามารถส่งมอบการบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้าของเราอีกทั้งการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้ทั้งระดับองค์กร และระดับมหาภาค ในการมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความยั่งยืน”

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1159 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ https://www.krungthai-axa.co.th/th

Praew Recommend

keyboard_arrow_up