งานพิธีรับมอบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 บริษัท ไอ ซี พี เฟอทิไลเซอร์ จำกัด ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การรับรองในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพ ตราม้าบิน ในการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริการที่เป็นเลิศโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญในธุรกิจเกษตร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!