ร่วมฟัง Live เสวนาในหัวข้อ Bull or Bear ในยุค New Normal?

ร่วมฟัง Live เสวนาในหัวข้อ Bull or Bear ในยุค New Normal? พร้อมวิเคราะห์แนวโน้การลงทุนในช่วงครึ่งปีหลังกับผู้บริหารและผู้จัดการกองทุนจาก บลจ.แอสเซท พลัส ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

  • โดย คุณคมสัน ผลานุสนธิ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงาน การตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
  • ทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นต่างประเทศ โดย คุณณัฐพล จันทร์สิวานนท์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
  • ทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นไทย โดย คุณทิพย์วดี อภิชัยสิริ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
  • ทิศทางการลงทุนตลาดหุ้นอาเซียน โดย คุณกมลยศ สุขุมสุวรรณ ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซทพลัส จำกัด

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก บลจ.แอสเซท พลัส
Website : www.assetfund.co.th
Fackbook : www.facebook.com/aspfund
YouTube : https://bit.ly/2Wh8N4N
Blockdit : https://bit.ly/38VxAjQ
Application ASP FUND : http://bit.ly/2MFVx6z

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า
เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน”

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!