ดีไซน์ธรรมชาติสู่งานศิลปะ ‘Nature of The work’ ผ่าน 4 ศิลปินแห่งขัวศิลปะ

มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องสมดุลตามครรลองแห่งจักรวาลมาแต่โบราณกาล ไม่นานมานี้ มนุษย์ได้ล้มล้างดุลยภาพดังกล่าวด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่บันยะบันยัง และทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งเพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและความอยู่รอด

มนุษย์ต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัย และเครื่องนุ่งห่ม เพื่อความอยู่รอด แต่ประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างขาดการควบคุม ประกอบกับการต้องจัดหาปัจจัยพื้นฐานอย่างไร้จุดสิ้นสุดอยู่ตลอดเวลา ได้ลดปริมาณทรัพยากรธรรมชาติลงจนถึงจุดที่ไม่อาจทดแทนได้ สิ่งแวดล้อมถูกทำลาย เช่นการล่มสลายจากการตัดโค่นที่กำลังเกิดขึ้นกับป่าไม้ทั่วโลก

Collaborate Work for Poster
Collaborate Work

4 ศิลปินแห่งขัวศิลปะ ได้แก่ ศรีใจ กันทะวัง, มิโช, เจมส์ ซู และพิชัย พงศาเสาวภาคย์ ภูมิหลังแตกต่าง แต่จุดหมายเดียวกัน จึงได้รังสรรค์ผลงานศิลปะ ผ่านรูปแบบทั้งภาพวาดเส้น จิตรกรรม ภาพถ่าย และภาพพิมพ์ ผลงานของพวกเขาหวังจุดประกายให้คนได้ตระหนักและร่วมกันปกป้องสิ่งแวดล้อม และบอกเล่าวิธีการคืนสู่สมดุลธรรมชาติเพื่ออนาคตไปด้วยกัน

james su
james su

ผลงานจะจัดแสดงในนิทรรศการ Nature of The work ณ ห้องแสดงงานชั้น 2 ขัวศิลปะเชียงราย ในวันที่ 3-27 มีนาคม 2559 (หยุดวันจันทร์) เวลา 10.00 – 19.00 น. ไม่มีค่าเข้าชม ทั้งยังได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวง สุดาวดี เกรียงไกร มาเป็นประธานเปิดงาน

pichai
pichai
misho
misho

สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการได้เลย และนิทรรศการนี้นอกจากจะจัดที่ จ.เชียงรายแล้ว ยังหมุนเวียนไปจัดที่กรุงเทพฯ และที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน อีกด้วย

srijai
srijai

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 088-418 5431
หรือ www.facebook.com/artbridgechiangrai, [email protected]

Praew Recommend

keyboard_arrow_up