“เอไอเอส เซเรเนด ขอเชิญลูกค้าร่วมชมความงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค แห่งเดียวในโลก”

เอไอเอส เซเรเนด ขอเชิญลูกค้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ชมริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารค อันยิ่งใหญ่ของชาติไทยที่มีเพียงแห่งเดียวในโลก

 อีกหนึ่งเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่คนไทยไม่ควรพลาดคือ การได้ชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

โอกาสครั้งสำคัญของชีวิตที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ชมริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของเรือพระที่นั่งและเรือพระราชิธีอันเป็นที่สุดแห่งนาวาสถาปัตยกรรมสยามเหนือผืนน้ำเจ้าพระยา

เอไอเอส ขอเชิญลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชมพระราชพิธีสำคัญนี้ เอไอเอส เซเรเนดได้จัดพื้นที่ให้สามารถซื้อบัตรเข้าชมทั้งในวันซ้อมใหญ่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และในวันเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ พร้อมประสบการณ์สุดพิเศษที่จะทำให้คุณประทับใจไปกับเหตุการณ์ครั้งสำคัญนี้ ไม่ว่าจะเป็น

๑. ครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้มีโอกาสร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์สำคัญครั้งประวัติศาสตร์ ด้วยเป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งแรกในรอบ ๗ ปี นับตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เสด็จฯโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยในครั้งนี้มีพระราชกรณียกิจที่แตกต่างกันออกไป คือมิได้เสด็จฯ เพื่อทอดกฐิน แต่เป็นการเสด็จฯ เลียบพระนครจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (ทางน้ำ) เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเฝ้าชมพระบารมี ซึ่งเป็นโอกาสที่หาชมได้ยากยิ่ง ในวาระสำคัญที่คนไทยสมควรได้รับชมสักครั้งหนึ่งในชีวิต

๒. ชมความงดงามตระการตาของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่ อันเป็นสุดยอดแห่งนาวาสถาปัตยกรรมสยามเพียงแห่งเดียวในโลกที่เป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ได้แก่ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ที่ได้รับรางวัลมรดกทางทะเลขององค์การเรือโลก ประจำ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยองค์การเรือโลกแห่งสหราชอาณาจักร, เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช, เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ร่วมด้วยเรือต่างๆ อีกมากมาย ที่รวมแล้วมีการใช้เรือทั้งหมด ๕๒ ลำ และใช้กำลังพลประจำเรือรวม ๒,๓๑๑ นาย

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

 

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์
เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9

๓. เต็มอิ่มกับบรรยากาศริมแม่น้ำอันงดงาม พร้อมชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้อย่างชัดเจน ณ จุดรับชมบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่ามหาราช

๔. พบกับการบรรยายพิเศษระหว่างรับชมการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร (๒๔ ต.ค. ๖๒)  โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม หนึ่งในบุคคลที่ได้มีโอกาสถวายงานในหลวงรัชกาลที่ ๙   ส่วนในวันซ้อมใหญ่ (๒๑ ต.ค. ๖๒) พบกับการบรรยายพิเศษโดยอาจารย์วัลลภ รุจิขจร อาจารย์วิชาอารยธรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่จะทำให้คุณได้เข้าใจในประวัติศาสตร์และพระราชพิธีอันสำคัญของไทยอย่างลึกซึ้ง

๕. พิเศษสำหรับเฉพาะสมาชิกเอไอเอส เซเรเนด  ซื้อบัตรได้ในราคาพิเศษ และสามารถใช้ AIS Points ๑๐๐ พอยท์ แลกรับส่วนลดเพิ่ม ๒๕% (จากราคาพิเศษ)

 

ซื้อบัตรได้ตั้งแต่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ – ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

ผ่านทางเว็บไซต์ Thaiticketmajor  

และ เคาน์เตอร์ Thaiticketmajor ๑๓ สาขาหลัก

ข้อมูลเพิ่มเติม www.ais.co.th/serenade/activity

#AISSerenade #SerenadeActivity #Serenade

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!