แฟชั่นอินฟลูเอนเซอร์ชั้นนำร่วมรณรงค์กับ USAID ในแคมเปญ “สวยที่ใจ ไม่ใช่ที่งา”

กรุงเทพ, 20 กันยายน 2562องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (U.S. Agency for International Development-USAID) ผ่านโครงการ USAID Wildlife Asia แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ สวยที่ใจ ไม่ใช่ที่งา – Beautiful WithoutIvory” เพื่อยับยั้งผู้หญิงจากการซื้อและสวมใส่เครื่องประดับที่ทำจากงาช้างรวมถึงลดการยอมรับทางสังคมที่มีต่อผลิตภัณฑ์งาช้าง

แคมเปญ สวยที่ใจ ไม่ใช่ที่งาหรือ “Beautiful Without Ivory”มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารกับผู้ที่ต้องการซื้อและใช้เครื่องประดับที่ทำจากงาช้างเพราะเห็นว่าสวยงามแคมเปญนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างกระแสความนิยมในเรื่องความสวยงามหรือไลฟ์สไตล์ความสวยแบบใหม่ที่ชักชวนให้สังคมช่วยกันปฏิเสธการใช้งาช้างโดยชี้ให้เห็นว่าเครื่องประดับจากงาช้างไม่สวยงามและไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม

ทำไม USAID Wildlife Asia จึงทำแคมเปญ สวยที่ใจ ไม่ใช่ที่งา Beautiful Without Ivory”
USAID Wildlife Asia

เป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชียและได้จัดทำแคมเปญนี้ขึ้นเพื่อลดการบริโภคงาช้างในประเทศไทยเป้าหมายของโครงการฯคือการช่วยต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 23 พันล้านดอลล่าร์ต่อปีอาชญากรรมค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่มีมูลค่าสูงติดอันดับ 4 ของโลก รองจากยาเสพติด การค้ามนุษย์และการขายอาวุธ โดยหนึ่งในกลยุทธ์หลักของโครงการ USAID
Wildlife Asia คือการลดความต้องการของผู้บริโภคซึ่งงาช้างนั้นเป็นหนึ่งในสินค้ายอดนิยมที่มีการซื้อขายกันอย่างผิดกฎหมายทั่วโลก โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แคมเปญนี้ได้กล่าวถึงแรงจูงใจของผู้บริโภคในการใช้และความตั้งใจที่จะใช้งาช้างในอนาคตโดยใช้หลักฐานจากงานวิจัยซึ่งงานวิจัยผู้บริโภคในประเทศไทยของ USAID Wildlife Asiaพบว่าความสวยงามเป็นแรงผลักดันสำคัญของความต้องการผลิตภัณฑ์งาช้าง นอกจากนี้ งานวิจัยดังกล่าวยังพบว่าผู้ที่ต้องการงาช้างเพื่อความสวยงามนั้นโดยทั่วไปแล้วเป็นผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในเมือง อายุ 30 ปี หรือมากกว่ามีการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียได้ส่วนใหญ่แต่งงานแล้ว มีลูกและครอบครัวที่สมดุลมีอาชีพการงานที่มั่นคงมักจะเป็นพนักงานออฟฟิศหรือเจ้าของธุรกิจพวกเธอติดตามแนวโน้มแฟชั่นล่าสุดโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจวางแผนซื้อผลิตภัณฑ์จากงาช้างล่วงหน้าแต่จะซื้อเมื่อเจอสินค้าที่สวยงามสะดุดตา

แคมเปญนี้ต้องการกระตุ้นให้ผู้หญิงปฏิเสธเครื่องประดับที่ทำจากงาช้างเพราะงาช้างไม่ใช่สิ่งสวยงามและการนำมาสวมใส่ก็ไม่ได้เป็นบรรทัดฐานทางสังคมที่ยอมรับได้อีกต่อไปการรณรงค์มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างค่านิยมในไลฟ์สไตล์ใหม่ที่ไม่ต้องใช้งาช้าง อินฟลูเอนเซอร์ทั้ง 5 คนที่เข้าร่วมการรณรงค์ในครั้งนี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงด้านแฟชั่นและความงามเป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าสนใจและมีความน่าเชื่อถือในสายตาของตลาดเฉพาะกลุ่มที่โครงการต้องสื่อสารด้วย

การสร้างบรรทัดฐานทางสังคมที่ปฏิเสธการใช้งาช้างหรือเครื่องประดับจากงาช้างจะช่วยลดความต้องการและลดการยอมรับการนำงาช้างมาใช้ในประเทศไทยได้เป็นอย่างมากเมื่อไม่มีความต้องการเหล่านี้ การค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายก็จะยุติลง

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!