มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ต่อยอดช่วยเหลือชุมชนโดยการมอบพันธุ์ต้นกล้าแมคคาเดเมีย

มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์  ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล  ได้ร่วมกับจังหวัดเลย, กองทัพภาคที่ 2 และกรมการพัฒนาชุมชน จัดตั้งกองทุนปลูกแมคคาเดเมีย, สตรอเบอรี่ และมะเขือเทศ ให้กับบ้านบ่อเหมืองน้อยและบ้านห้วยน้ำผัก ในปี 2556 และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้เพิ่มกองทุนแมคคาเดเมียให้กับอำเภอนาแห้วอีกด้วย  จะว่าไปอำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นหมู่บ้านชายแดนไทย-ลาว ที่มีสภาพภูมิประเทศโอบล้อมไปด้วยภูเขาสูงกว่าร้อยละ 80 ของพื้นที่ ถือได้ว่าเป็นพื้นที่สูงและต้องเรียกว่าสูงที่สุดของภาคอีสาน 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล หน้าหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 4-20 องศา และด้วยสภาพอากาศที่หนาวเย็นจึงเป็นพื้นที่แห่งนี้จึงเหมาะแก่การทำการเกษตรหลายชนิด โดยเฉพาะ “แมคคาเดเมีย”

กิจกรรมส่งมอบต้นพันธุ์แมคคาเดเมีย ภายใต้ “โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”  ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย, ทวี พรมภักดี นายอำเภอนาแห้ว พร้อมผู้ดำเนินโครงการ, อร่ามศักดิ์ วิริยะศรีสุวัฒนา  หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดเลย และ พันเอกใหญ่ยิ่ง หาญสุทธิธรรม เสนาธิการ กรมทหารราบที่ 8 พร้อมด้วย วันทนีย์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส และ สมกมล เวชชาชีวะ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล ได้ร่วมส่งมอบต้นกล้าพันธุ์แมคคาเดเมีย ของปี 2562 จำนวน 6,447 ต้น  ให้กับชุมชนบ้านห้วยน้ำผัก และชุมชนบ้านบ่อเหมืองน้อย อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย เป็นปีที่ 2 ซึ่งมีเกษตรกรปลูกแมคคาเดเมียกว่า 75 ครอบครัว มีพื้นที่ปลูกเฉพาะอำเภอนาแห้ว รวม 7,000 ไร่ เพื่อให้การบริหารจัดการชุมชนเกิดความเข้มแข็งด้วยการส่งเสริมการรวมตัว และยังสนับสนุนเกษตรกรในการทำการเกษตรแบบพอเพียงอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งต่อตนเองและผู้บริโภคอีกด้วย

วันทนีย์ จิราธิวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า ในวันนี้ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้นและต้องการขยายโครงการไปสู่บ้านเพื่อนบ้านในตำบลนาพึง และตำบลเหล่ากอหก ด้วยการมอบพันธุ์ต้นกล้าแมคคาเดเมียเพิ่มเติมให้กับชุมชนบ้านนาปอ, บ้านห้วยน้ำผัก, บ้านนาลึ่ง,บ้านหัวนา, บ้านป่าก่อ, บ้านนาท่อน, บ้านเหล่ากอหก และ บ้านนาก้าม จังหวัดเลย มาร่วมเป็นสมาชิกและช่วยกันผลักดันให้ชุมชนในอำเภอนาแห้วมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้ศึกษาถึงปัญหาของชุมชนและให้การสนับสนุนพร้อมการแก้ไขอย่างตรงจุด โดยใช้ทฤษฎีการปลูกพืชเศรษฐกิจผสมผสาน คือ ระยะยาวและระยะสั้น เช่น การปลูกแมคคาเดเมีย สตรอเบอรี่ และมะเขือเทศ Snack Slim ปลอดสารพิษ ซึ่งแมคคาเดเมียเป็นพืชระยะยาวจะให้ผลผลิตกว่า 5 ปีขึ้นไป โดยในช่วงรอผลผลิตจะให้ชุมชนทำการปลูกสตรอเบอรี่จะได้ผลปีต่อปี และมะเขือเทศ Snack Slim เป็นพืชระยะสั้นซึ่งจะได้ผลตลอดทั้งปี เรามุ่งหวังให้ชุมชมมีความเข้มแข็ง มีอาชีพหลัก มีรายได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมกันนี้ยังได้นำผลผลิตมาจำหน่ายในห้างท็อปซุปเปอร์มาร์เก็ต และยังจัดทำโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการแปรรูปผลผลิตอีกด้วย” วันทนีย์ กล่าว

นอกจากนี้ทางมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ยังสนับสนุนเกษตรกรในการทำการเกษตรแบบพอเพียงอย่างยั่งยืนเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งต่อตนเองและผู้บริโภค เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคม อีกทั้งยังมีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนเพื่อเป็นการรวมกลุ่มให้เกษตรกรสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มีอาชีพและมีผลผลิตมากพอเพียงที่จะไปจำหน่ายได้อย่างยั่งยืนและมีรายได้ที่มั่นคงต่อไปในอนาคต

 

 

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!