Golden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง

เปิดแล้ว Golden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง ส่งเสริมสินค้าฝีมือคนไทยสู่ต่างชาติ

Golden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง
Golden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง

เปิดแล้ว Golden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง ส่งเสริมสินค้าฝีมือคนไทยสู่ต่างชาติ… วันนี้ (29 เมษายน 2562) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในการเปิดร้านโกลเด้น เพลซ สาขาพระบรมมหาราชวัง ณ พระบรมมหาราชวัง โดยมีนางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการบริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการรอรับประธานGolden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง

Golden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง
พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ร้านโกลเด้น เพลซ ภายใต้ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงต้องการสร้างต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทย ให้เป็นตู้เย็นของประชาชน เพื่อจำหน่ายสินค้าจากโครงการส่วนพระองค์ โครงการในพระราชดำริ โครงการหลวง สินค้าแปรรูปหรือสินค้า OTOP จากชุมชนต่างๆ ตลอดจนสินค้าการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสืบสานพระราชดำริดังกล่าว โดยมีพระราชปณิธานให้ร้านโกลเด้น เพลซ เป็นช่องทางที่ผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ราคาย่อมเยา ขณะเดียวกัน กลุ่มเกษตรกรหรือผู้ขายจากชุมชนต่างๆ ก็ได้มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้า

Golden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง
คณะกรรมการ บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมป์ (จากซ้ายไปขวา) 1. นายวิชัย ชาญสาคร 2. นายพิพิธ พิชัยศรทัต 3. นางนวลพรรณ ล่ำซำ 4. นายสุเมธ ภิญโญสนิท 5. นายบุญชัย แสงจันทร์

Golden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง

Golden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง

บริษัท สุวรรณชาด จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการเปิดร้านโกลเด้น เพลซ สาขาพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นร้านค้าสาขาลำดับที่ 15 ตั้งอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง บริเวณใกล้กับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระอารามหลวง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของประเทศไทย ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาชมความงดงามปีละกว่า 2,500,000 คน หรือเฉลี่ยวันละกว่า 17,000 คน ภายในตกแต่งด้วยสีทองเพื่อให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมของพระบรมมหาราชวัง อีกทั้งยังใช้หินอ่อนขาวและหินอ่อนเขียว ซึ่งสื่อถึงแบรนด์โกลเด้น เพลซ ด้วยพื้นที่ถึง 700 ตารางเมตร จึงเหมาะแก่การเดินเลือกซื้อของฝาก หรือ นั่งรับประทานเครื่องดื่มเพื่อคลายร้อน ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

Golden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง

สินค้าภายในร้านโกลเด้น เพลซ สาขาพระบรมมหาราชวัง ยังคงคอนเซ็ปต์ของร้าน คือ “นึกถึงสุขภาพ นึกถึงโกลเด้น เพลซ” อาทิ สินค้าเพื่อสุขภาพ ผลไม้สด น้ำผลไม้ สินค้าแปรรูปทางการเกษตร โดยร้านค้าสาขานี้ จะเน้นสินค้าการเกษตรแปรรูปเป็นหลัก เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยว ที่มักหาซื้อสินค้าเพื่อเป็นของฝาก อาทิ นมอัดเม็ด ทุเรียนทอดกรอบแปรรูป สตรอเบอร์รี่อบแห้ง ข้าวเกรียบฟักทอง กล้วยตาก เป็นต้น พร้อมกันนี้ได้เปิดมุม “Golden Coffee” เป็นแห่งที่ 3

Golden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ คาดว่าการเปิดร้านโกลเด้น เพลซ สาขาพระบรมมหาราชวัง นอกจากจะเป็นการขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มเดิม ไปสู่กลุ่มนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่จะได้มีโอกาสรู้จักและรับประทานสินค้าคุณภาพ จากฝีมือของคนไทย อันจะเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของไทย สู่นานาประเทศ อันจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงการท่องเที่ยวเชิงวิถีไทยแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยด้วย

Golden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง

Golden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง

Golden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง

Golden Place สาขาพระบรมมหาราชวัง

ร้านโกลเด้น เพลซ สาขาพระบรมมหาราชวัง เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ข้อมูลเพิ่มเติม www.suvarnachad.co.th

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!