ฉลองครบรอบ 30 ปี ‘AMN ผู้นำเข้าเทคโนโลยีเลเซอร์ทางด้านผิวหนังและความงาม

Astraco Medical Networks (AMN) บริษัทผู้นำเข้าเทคโนโลยีเลเซอร์ทางด้านผิวหนังและความงาม จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี “AMN is Happiness ขาว-ม่วง พ่วงความสุข” ภายในงานมีพิธีมอบโล่เกียรติยศ AMN Hall of Fame แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บุญชู กุลประดิษฐารมณ์ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.นิวัติ พลนิกร แพทย์ผู้ที่ได้นำ Laser มาใช้เพื่อการรักษา จนเป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์ว่าได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศ ที่โรงแรม เดอะ แลนมาร์ค กรุงเทพฯ

001AMN โดยนารีรัตน์ เจริญวุฒิวงษา กรรมการผู้จัดการ รับรางวัล Platinum Distributor 2014003

มอบโล่เกียรติยศแก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บุญชู กุลประดิษฐารมณ์002ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.นิวัติ พลนิกร รับโล่ AMN Hall of Fame

004ประทับมือ AMN Hall of Fame

005ขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒนโภคิน ผู้บริหารรมย์รวินท์คลินิก หนึ่งในผู้โชคดีได้รับรางวัลภายในงาน

006

Praew Recommend

keyboard_arrow_up