“ให้นิทานชาดกช่วยยกระดับจิตใจ”

ในโลกที่หมุนไวและเต็มไปด้วยสื่อมากมายที่จำเป็นต้องหมุนตามโลกให้ทัน “นิทาน” ยังเป็นสื่อพื้นฐานที่เข้าถึงเด็กและครอบครัว เป็นภูมิคุ้มกันความคิดติดตัวสำหรับการเติบโตสู่วันข้างหน้า เป็นหนึ่งในสื่อที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ทั้งการเรียนรู้คำศัพท์ ติดตามเรื่องราว กระตุ้นจินตนาการ และได้ประโยชน์จากข้อคิดที่แฝงอยู่ในนิทานทุกๆ เรื่อง

นิทานชาดก

“นิทานชาดก” เป็นนิทานอีกรูปแบบหนึ่งที่ทรงคุณค่า ซึ่งมีที่มาจากคำว่า “ชาดก” ซึ่งหมายถึง เรื่องเล่าของพระพุทธเจ้าที่เล่าถึงอดีตเมื่อครั้งที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ โดยส่วนหนึ่งในนั้นมี “ทศชาติชาดก”คือการบำเพ็ญ 10 บารมี หรือการสั่งสมทำความดีเพื่อฟันฝ่าเหตุการณ์ต่างๆ ใน 10 ชาติสุดท้ายก่อนการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงเล่าชาดกประทานแก่ผู้คนเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนผ่านเรื่องราวและการอุปมาอุปไมยเพื่อให้เข้าใจในคำสอนได้ง่ายขึ้น จึงกลายเป็นนิทานชาดกเล่าสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

นิทานชาดก

นิทานชาดกนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยข้อคิดสอนใจที่ไม่เคยล้าสมัย อาทิ ขันติวาทีชาดก ที่ให้ข้อคิดเรื่องความอดทนอดกลั้นไม่โกรธ, มหากปิชาดก เกี่ยวกับวิริยบารมีความพากเพียรพยายามทำความดีอย่างไม่ย่อท้อ, ฉัททันตชาดก ว่าด้วยเรื่องการบำเพ็ญศีลบารมีจึงได้รับการสืบทอดมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นที่มาของโครงการ “บารมีดีที่ตน” จากดำริของพระราชสิทธาจารย์ วิ. (หลวงปู่ทองใบ ปภัสสโร) ประธานสงฆ์ วัดนาหลวง (อภิญญาเท สิตธรรม) จ.อุดรธานี ที่มุ่งหวังจะส่งเสริม ปลูกฝังการเรียนรู้ของเด็กไทยผ่านหลักธรรมจากนิทานชาดก ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริง ด้วยการนำนิทานชาดก 10 บารมี มาปรับรูปแบบให้เข้ากับโลกยุคใหม่ ใช้สื่อผสมผสานอย่างน่าสนใจ

นิทานชาดก

หนังสือชุดนิทานชาดก 10 เล่ม 10 บารมี 10 เรื่องราว ได้รับการปรับย่อเรียบเรียงโดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุประธานโครงการบารมีดีที่ตน, พระมหาปกรณ์ กิตติธโร ป.ธ.๙ , พระมหาไมตรี ปุญญามรินโท  ป.ธ.๙ และ ดร.ชัชพล ไชยพร จุดเด่นของหนังสือที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการทำให้การอ่านนิทานมีความเพลิดเพลินด้วยภาพประกอบจากศิลปินที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ได้แก่ ครูโต หม่อมหลวงจิราธร จิรประวัติ, ครูปาน สมนึก คลังนอก, แป้ง ภัทรีดา, นวล นวลตอง และเพียว โลกุตรา โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการการศึกษาร่วมดูแลให้คำแนะนำภายในเล่ม และท้ายเล่มยังเสริมเกร็ดความรู้เพิ่มเติม ให้เป็นสื่อนิทานที่มีประโยชน์ในทุกแง่มุม

นิทานชาดก

นอกจากกระตุ้นความสนใจด้วยภาพและเนื้อหา ยังเพิ่มความสนุกสนานยิ่งขึ้นในรูปแบบ “นิทานเสียง” ด้วยการให้เสียงเล่านิทานแต่ละเรื่องโดยศิลปิน10 ท่าน ทั้งนักแสดง นักร้อง ดีเจ และพิธีกร ได้แก่ ณเดชน์ คูกิมิยะ, ญาญ่า อุรัสยา, เจมส์ จิรายุ, ต่อ ธนภพ, ทาทา ยัง, กาละแมร์ พัชรศรี, ปาน ธนพร, ไก่ มีสุข, ดีเจพี่อ้อย และพี่ตูน Bodyslam ที่มีการประพันธ์ดนตรีและเสียงประกอบ สื่ออารมณ์ผ่านน้ำเสียง เพื่อให้สามารถถ่ายทอดเรื่องราวในนิทานมาถึงผู้รับอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

การสร้างสรรค์นิทานชาดกชุดนี้เกิดจากความเชื่อว่าศีลธรรมสอนใจตั้งแต่ครั้งก่อนพุทธกาลนั้นยังเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตคน ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหน แต่ข้อคิดแฝงคติธรรมจากนิทานยังสามารถกระตุ้นเตือน ยกระดับจิตใจคนให้เลือกที่จะคิดดี พูดดี ทำสิ่งที่ดี ได้เสมอมา

นิทานชาดก

หนังสือชุดนิทานชาดก 10 เล่ม 10 บารมี พร้อมด้วย USB บันทึกเสียงเล่านิทาน 10 เรื่อง โดย 10 ศิลปิน ที่อบอุ่นสร้างประสบการณ์ “เล่า-อ่าน-ฟัง นิทานชาดก” รูปแบบใหม่ให้เด็กไทยได้สัมผัส และให้ครอบครัวได้สานสัมพันธ์

 

เพราะเกือบทุกคนล้วนเติบโตมากับนิทาน

และในวันนี้ สื่อนิทานได้ก้าวไปอีกขั้น ในรูปแบบนิทานชาดกโฉมใหม่ เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ สู่ผู้อ่านและผู้ฟังได้อย่างเข้าถึง ครบรส ทรงคุณค่า และควรค่าแก่การเก็บสะสม ส่งต่อแก่คนสำคัญ และยังสามารถร่วมแบ่งปันโอกาสการเรียนรู้สู่อีก 1,200 โรงเรียนทั่วประเทศ

 

ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้นิทานยกระดับจิตใจ

Line : @baramidee

Facebook.com/baramidee

*หนังสือชุด 10 เล่ม พร้อม USB บันทึกเสียงเล่าจาก 10 ศิลปิน ชุดละ 5,000 บาท

นิทานชาดก

keyboard_arrow_up