ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์จากการร่วมโหวต แพรว Iconic Beauty 2017

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์จากการร่วมโหวต แพรว Iconic Beauty 2017

 1. คุณจรรจรี พริบไหว ได้รับผลิตภัณฑ์ SHISEIDO VITAL PERFECTION SCULPTING LIFT CREAM
 2. คุณ Aum Ariya ได้รับผลิตภัณฑ์ EUCERIN HYALURON [HD] FILLER GIFT SET
 3. คุณชนาพร สิงขรณ์ ได้รับผลิตภัณฑ์ GUERLAIN ABEILLE ROYALE NIGHT CREAM
 4. คุณพรรณี อินน้ำหอม ได้รับผลิตภัณฑ์ EUCERIN FACIAL CARE GIFT SET
 5. คุณศศิวิมล อยู่สุข ได้รับผลิตภัณฑ์ WATSONS FACIAL CARE GIFT SET
 6. คุณสมัทชญา หล๊ะโส๊ะ ได้รับผลิตภัณฑ์ EUCERIN HYALURON [HD] ELASTIC FILLER GIFT SET
 7. คุณฐิติรัตน์ บุญรัตนวิจิตร์ ได้รับผลิตภัณฑ์ EUCERIN WHITE THERAPY GIFT SET
 8. คุณมัทนา ภูคาสจรรณ์ ได้รับผลิตภัณฑ์ CLINIQUE EVEN BETTER CLINICAL DARK SPOT CORRECTOR
 9. คุณวิภาพร สรรพพันธ์ ได้รับผลิตภัณฑ์ KOSÉ PERFECTIVE WHITE XX BRIGHTENING KIT
 10. คุณอนุชศรา อ่อนชิต ได้รับผลิตภัณฑ์ POLA RED B.A LOTION
 11. คุณภาวิณี ไทยรักษา ได้รับผลิตภัณฑ์ EUCERIN BODY CARE & HAIR CARE GIFT SET
 12. คุณศมณพร ถิตย์กุล ได้รับผลิตภัณฑ์ JILL STUART CRYSTAL BLOOM SNOW EAU DE PARFUM
 13. คุณภัทรา ประเสริฐพงษ์ ได้รับผลิตภัณฑ์ KÉRASTASE AURA BOTANICA BAIN SHAMPOO AND KÉRASTASE AURA BOTANICA SOIN FONDAMENTAL CONDITIONER
 14. คุณสุธารา รักษา ได้รับผลิตภัณฑ์ SULWHASOO FIRST CARE ACTIVATING MASK
 15. คุณณุชรดา หมื่นเมือง ได้รับผลิตภัณฑ์ SHU UEMURA PURIFIER ULTIMATE8 SUBLIME BEAUTY CLEANSING OIL
 16. คุณปริณดา วุฒิพัทยามงคล ได้รับผลิตภัณฑ์ NIVEA GIFT SET
 17. คุณเพ็ญสินี ธรรมเนียมจัด ได้รับผลิตภัณฑ์ WATSONS BODY CARE & HAIR CARE GIFT SET

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล แพรว SPECIAL GIFT SET จำนวน 50 รางวัล

 1. คุณจารุนันท์ เรืองดี
 2. คุณอมรรัตน์ อำมาตเสนา
 3. คุณภาพันธ์ ภู่อาภรณ์
 4. คุณณัฐริกา สานเพ็ชร
 5. คุณมาลี ทวีทวากร
 6. คุณอารยา อินขัด
 7. คุณภัคจิรา บำรุง
 8. คุณปาจรีย์ เฉลิมทรัพย์
 9. คุณฉัตรชนก เติมลสภ
 10. คุณจิดาภา นิระโส
 11. คุณดรุณี พลบุตร
 12. คุณ Arisa Onchit
 13. คุณพนิดา เลาหสุขไพศาล
 14. คุณกฤติกา แสงเขียง
 15. คุณณิชชา แก้วประกายแสงกูล
 16. คุณไอศวรรย์ พัทยากร
 17. คุณธันยพร จูขวา
 18. คุณยุวารินทร์ ธนกัญญา
 19. คุณชนัยกานต์ ปุรณะ
 20. คุณแคทลียา จินดาพรประเสริฐ
 21. คุณศิวาพร พงษ์ศิริ
 22. คุณธัณย์สิตา ศิริคุณารัศม์
 23. คุณกิสสรา เที่ยงเล
 24. คุณธิดารัตน์ หนังสือ
 25. คุณณกทล สิงเปรม
 26. คุณองค์เอิญ เพิ่มพูลผลิตผล
 27. คุณภาพตะวัน บัวชู
 28. คุณพิมแข หุตะมาน
 29. คุณอุษา วรทุน
 30. คุณพฤกษชาติ แซ่เต็ง
 31. คุณรชนีกร ชัยสมบัติ
 32. คุณสิรินาภรณ์ ส่องศรี
 33. คุณสุชาวดี แขกดำ
 34. คุณทยิดา สิทธิเดชดำเกิง
 35. คุณเทพวรรณ สุขสุสินธุ์
 36. คุณฐาปนี ใจปินตา
 37. คุณฑาริกา มหายศนันท์
 38. คุณเตือนใจ ศิริหงส์ทอง
 39. คุณวันดี จิระณรงค์ศิริ
 40. คุณญาณิศา สงเคราะห์
 41. คุณนันทินี หม่องเป็ง
 42. คุณกชกร แก้วไสล
 43. คุณชลณภัทร ม่วงศิริ
 44. คุณสาวิตรี อชิโน
 45. คุณธุวานันท์ สุขโชค
 46. คุณฉัตริญา ผ่องโสภานุกูล
 47. คุณณีชญา โหมดเครือ
 48. คุณสุชัญญา เววา
 49. คุณเทียรรัชมนต์ อชิราญาพันธ์
 50. คุณอาทร เจิมโพธิ์

 

สำหรับท่านที่ได้รับรางวัล รบกวนติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ทาง Inbox Facebook นิตยสารแพรว หรือ            E-mail : [email protected] ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. โดยระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ครบถ้วน ทั้งนี้ หากทางผู้โชคดีไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!