ตระการตา! ทุ่งกระเจียวกลางกรุงกว่า 2 แสนดอก ร่วมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

ตระการตา! ทุ่งกระเจียวกลางกรุงกว่า 2 แสนดอก ร่วมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี 

เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา  และเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐  อุทยานไม้ดอกเพ ลา เพลิน จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับ ศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ภายใต้การดำเนินงานโดย คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)  และศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม

จัดงาน “ปทุมมาราชินีป่าฝน” Emporium The Queen of Tropical Rainforest  ครั้งแรกของการแสดงทุ่งกระเจียวกว่าสองแสนดอกใจกลางกรุง พร้อมเปิดพื้นที่ทำกิจกรรมสาธิตการปลูกดอกกระเจียว และจำหน่ายดอกกระเจียวในโครงการ “กระเจียวเพื่อน้องท้องอิ่ม” สร้างรายได้ให้กับเด็กที่ขาดแคลนในจังหวัดบุรีรัมย์  งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๔ สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรี่ยม

ภายในงานมีการจัดแสดงดอกกระเจียวหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมการตกแต่งประดับประดาทั้งบริเวณของศูนย์การค้า ให้เป็นทุ่งดอกกระเจียวที่มีความสวยงาม หลายสีสัน โดยมีการจัดดอกกระเจียวเป็นประติมากรรมรูปนกยูง พร้อมสร้างความตระการตากับการจัดตกแต่งหางนกยูง ซึ่งมีความยาวกว่า 15 เมตร ไฮไลท์สำคัญดอกกระเจียว ๒ สายพันธุ์ พิเศษ คือ สายพันธุ์ลาสเบอรรี่ และสายพันธุ์เพอฟูม ซึ่งเป็นสายพันธุ์พัฒนาจากประเทศฮอลล์แลนด์ นำมาจัดแสดงโชว์เป็นครั้งแรก โดยนำมาจัดในรูปแบบประติมากรรมรูปนกยูงซึ่งถือเป็นราชินีแห่งนก เมื่อนำมารวมกับกระเจียวราชินีป่าฝนแล้ว สร้างความตระการตางดงามประทับใจแก่ผู้พบเห็น  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสายพันธุ์กระเจียวชุด Royal Thai จำนวน ๙ สายพันธุ์ ที่วิจัยขึ้นใหม่เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี มาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้ชมอย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรก

อุทยานไม้ดอกเพ ลา เพลิน  จังหวัดบุรีรัมย์ เชิญร่วมงานปทุมมาราชินีป่าฝน Emporium The Queen of Tropical Rain Forest จัดขึ้นระหว่างวันที่      ๙-๑๔ สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรี่ยม

Praew Recommend

keyboard_arrow_up