อเวดา มินิมาราธอน 2015

อเวดา มินิมาราธอน 2015
อเวดา มินิมาราธอน 2015

อเวดาเน้นในเรื่องของการจัดทำนโยบายสีเขียว โดยการริเริ่มเป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมความงามด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดตั้งโครงการ Earth Month เพื่อระดมทุนและรณรงค์ให้ผู้บริโภคเห็นความตระหนักถึงความสำคัญ และการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการน้ำสะอาดให้มีพอเพียงและทั่วถึงในทุกชุมชนทั่วโลก เพื่อเป็นการสานต่อโครงการ Earth Month ในประเทศไทย

7_ครูฝึกสอนวอล์มอัพ

8_วอล์มอัพ

อเวดา (ประเทศไทย) ได้จัดตั้งโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อริเริ่มโครงการการดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ โดยได้จัดตั้งโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 2 ชุมชน ที่ประกอบด้วยชุมชนหนองปิ้งไก่ จังหวัดกำแพงเพชร และชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม กรุงเทพมหานคร โดยจะเป็นโครงการการพัฒนาต่อเนื่อง 5 ปี โดยเริ่มต้นโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 และในปีนี้เพื่อเป็นการระดมทุนบริจาค อเวดา ได้จัดกิจกรรม Aveda Run For Water วิ่งมินิมาราธอน 2015 ณ สะพานพระราม 8 เพื่อนำรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท

นอกจากนี้ ยังมีผู้สนับสนุนใจดีมากมายมาร่วมทำบุญสร้างความแตกต่างให้มีน้ำใช้กันอย่างพอเพียง อาทิสถานออกกำลังกาย Physique แบรนด์ซุปไก่สกัด น้ำดื่มเพียวร่า ดัชมิลล์ บิวตี้ดริ้งค์ เซ็ปเป้ ฟอร์วันเดย์ เพียวคอฟฟี่ และโมก้า-อเวดา ไลฟ์สไตล์ซาลอน เป็นต้น

keyboard_arrow_up