พิมาลัยรีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมอนุรักษ์พันธุ์ปลาการ์ตูน

พิมาลัยรีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมอนุรักษ์พันธุ์ปลาการ์ตูน
พิมาลัยรีสอร์ทแอนด์สปา ร่วมอนุรักษ์พันธุ์ปลาการ์ตูน

โดยเน้นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาการ์ตูนซึ่งอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการคุกคาม โดยพิมาลัยเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความคิดริเริ่มในการจัดกิจกรรมร่วมกับกรมประมงไทยพิมาลัยผู้ให้การสนับสนุนการขยายพันธุ์และร่วมการปล่อยปลาการ์ตูนที่ใกล้สูญพันธุ์กลับสู่ธรรมชาติ

pr-news1

pr-news2

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่แข็งแกร่งของพิมาลัย โดยจุดมุ่งหมายของโครงการคือการทำให้ เกาะห้า ซึ่งเป็นสถานที่ปล่อยปลาการ์ตูน กลายเป็นแหล่งอยู่อาศัยที่สมบูรณ์ของสัตว์น้ำต่างๆ

keyboard_arrow_up