ประวัติศาสตร์จารึก 1 ธ.ค. 59 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดำรัสรับทรงราชย์

ตามที่ได้มีการถ่ายทอดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ถึงการกราบบังคมทูลอันเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์ เมื่อเวลาประมาณ 22.00 น.วันที่ 1 ธันวาคม 2559 นั้น เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติไทยของการผลัดแผ่นดินเข้าสู่รัชกาลที่ 10 โดยสมบูรณ์

นับตั้งแต่การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในตอนท้ายของการแถลงในคืนนั้นว่า “ขอพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ทรงพระเจริญ นั่นคือธรรมเนียมตามหลักที่ว่า “แผ่นดินจะไม่ว่างเว้นพระเจ้าแผ่นดิน” แม้แต่วินาทีเดียว ซึ่งหมายถึงว่าเป็นการนับเป็นวันที่ 1 ปีที่ 1 ในรัชกาลที่ 10 แล้ว

king_of_thailand1

ตลอดเวลาที่ผ่านมาหลังจากการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาจนวันนี้ที่ครบปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน) ความโศกเศร้าเสียใจก็ยังมิจางหายไป เช่นเดียวกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งทรงได้รับการสถาปนาเป็น “สมเด็จพระยุพราช” (องค์พระรัชทายาท) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ทรงโทมนัสไม่ต่างจากคนไทย ที่ผ่านมาจึงยังไม่มีประกาศการเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นรัชกาลที่ 10 เนื่องจากพระองค์มีพระประสงค์ที่อยากให้ทุกอย่างเหมือนเดิมไปก่อนในช่วงเวลานั้น

จนกระทั่งวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ด้วยการนำความเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา โดยมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ทำหน้าที่ประกาศต่อที่ประชุมว่ามีการแต่งตั้งองค์พระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาล จากนั้นที่ประชุมก็พร้อมเพรียงกันเปล่งคำถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” และในวันนี้ 1 ธันวาคม 2559 ประธานสภานิติบัญญัติ (สนช.) ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาในขณะนี้ ได้เข้าเฝ้าพร้อมด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะประมุขฝ่ายบริหาร, นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา ประมุขฝ่ายตุลาการ และ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการฯ เพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 10 และในกาลนี้พระองค์มีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ว่า…

king_10_thailand

“ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาดังกล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ว่าเป็นไปตามประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”

king_10

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประทับราบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงกราบถวายบังคม และทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียน แพ และทรงกราบราบ

บัดนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับการกราบบังคมทูลอันเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์ สืบราชสันตติวงศ์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตรย์รัชกาลที่ 10 แล้ว

king_10_thailand_1

ขอสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร…ทรงพระเจริญ

Praew Recommend

keyboard_arrow_up