จะหาใครห่วงใยประชาชนเกินพระองค์นั้นไม่มี “เสี่ยปลอม” เรื่องราวสุดประทับใจของกษัตริย์นักพัฒนา

หากจะหาใครเทียบความห่วงใยที่มีต่อประชาชนชาวไทยนั้นคงไม่มีใครเกินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงตระหนักถึงปัญหาในทุกๆด้าน จนเกิดโครงการในพระราชดำริมากมาย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสิ้น

หนึ่งในเรื่องราวสุดประทับใจจากโครงการในพระราชดำริที่เราจะนำเสนอวันนี้มาจากคุณมนูญ มุกข์ประดิษฐ์ รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อดีตเลขาธิการสำนักงานกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นักบริหารระดับ 11) ท่านเล่าให้ฟังถึงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีพระราชกระแสให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับสนองพระราชดำริไปจัดซื้อที่ดิน เพื่อนำมาพัฒนาหรือนำมาจัดสรรแบ่งแปลงให้กับผู้ยากไร้ไว้เพื่อทำกิน ด้วยพระราชทรัพย์ของพระองค์เอง

1

เป็นการบังเอิญที่ผู้เขียนเป็นผู้หนึ่งซึ่งปลอมตัวเป็น “เสี่ย” นักจัดสรรที่ดินเข้าไปเจรจาซื้อที่ดินในรายนี้ด้วย จึงจำได้แน่ชัดถึงบรรยากาศของเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่า มีชาวบ้านเป็นกลุ่มๆออกมายืนมองและซุบซิบกันทำนองแปลกประหลาดใจว่า เหตุใดจึงมีผู้สนใจจะซื้อที่ที่ไม่น่าสนใจแถวนี้…หรือว่าพวกเสี่ยที่มาถามซื้อที่ที่นี่เป็นพวกหลอกลวงสิบแปดมงกุฎ เพราะดูไปจริงๆแล้วราศีของเสี่ยหรือเศรษฐีก็ไม่ได้จับอยู่ที่ใครเลย มิหนำซ้ำยังหน้าตาแปลกๆ บางคนสูงเกินไป บางคนคล้ำเกินไป บางคนใส่แว่นตาหนาเตอะ

ประโยคแรกๆที่ลุงเจ้าของบ้านและเจ้าของที่ถามไถ่ก็คือ “ใครคือคนที่จะมาซื้อที่”…ก็ต้องตอบไปว่า “ผู้ใหญ่ ท่านจะมาซื้อที่” ครั้นลุงถามว่า “เอาที่แบบนี้ไปทำอะไรกัน” ก็ต้องตอบว่า “เอาไปทำประโยชน์” ประโยชน์อะไร จัดสรรหรือ? ทำคอนโดหรือ? ลุงก็ได้รับคำตอบให้งุนงงต่อไปว่า “ไม่ใช่ทั้งนั้น” ท้ายที่สุดลุงและคณะชักตาเขียวและสีหน้าไม่ดี เหล่าบรรดากองเชียร์ชักพูดแซมขึ้นมาบ้างว่า “อีแบบนี้ถ้าจะเสียเวลาเปล่า! เจ้าของเขาไม่รีบร้อนขายหรอก เพราะเงินทองก็พอมี ไม่เดือดร้อน” คณะเสี่ยปลอมรู้สึกสถานการณ์จะคับขัน ก็เลยบอกว่าผู้ใหญ่จะเอาไปทำประโยชน์ให้กับประชาชนแถวนี้เอง ทำประโยชน์ให้กับชุมชนนี้ ไม่ได้เอาไปขายต่อหรือจัดสรรเอากำไรเข้าพกเข้าห่อแต่อย่างใด ลุงถามว่า “มีด้วยหรือ ผู้ใหญ่แบบนี้…หรือจะเป็นนายกฯ” พวกเรารีบแทรกว่า “ใช่แล้ว…นายกฯให้มาซื้อ” ลุงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง มองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีกลับไปกลับมา พลันสายตาก็เหลือบไปเห็นปฏิทินที่แขวนไว้ข้างฝา เป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 กำลังทรงงานอยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเสี่ยปลอมทั้งหลายครบทุกคนยืนอยู่ข้างหลังพระองค์ ลุงมองหน้าทุกคนอย่างตกใจเล็กน้อย

“เอ๊ะ คนนี้ก็ใช่ คนนั้นก็ใช่…หรือว่าผู้ใหญ่ที่จะมาซื้อที่นั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เมื่อความแตก ลุงและชาวบ้านวัดมงคลชัยพัฒนาก็ปีติตื่นเต้นเป็นล้นพ้น…ในท้ายที่สุดลุงเจ้าของที่โดยการสนับสนุนของสมาชิกละแวกวัดมงคลชัยพัฒนาและญาติพี่น้องทั้งปวงก็ตกลงขายที่จำนวน 15 ไร่ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อนำมาทดลองแนวคิด “ทฤษฎีใหม่” ทางด้านเกษตรกรรม

ก่อนลาจากกัน ลุงเจ้าของที่ต่อว่าคณะเสี่ยปลอม “ไหนแต่แรกว่านายกฯมาซื้อที่ไง…” เสี่ยปลอมทั้งหลายไม่ตอบคำถามนี้ แต่ในใจทุกคนคิดว่า ก็ใช่น่ะสิ นายกฯแท้ๆเลย แต่เป็น “นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิชัยพัฒนา”

2
ป้ายโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา
3
พื้นที่ทดลองการเกษตรทฤษฎีใหม่

ปัจจุบันพื้นที่ตรงนี้ถูกพัฒนาเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี  เพื่อเป็นแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรนำรูปแบบแปลงสาธิตเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง  โดยจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆตามการใช้ประโยชน์ คือ ส่วนแรกขุดสระเก็บกักน้ำประจำไร่นา เพื่อรองรับน้ำและนำน้ำไปใช้ในการเกษตรได้ตลอดปี ตลอดจนเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ำและพืชริมสระ ส่วนที่สองทำนาข้าวเพื่อบริโภค และหากมีเหลือก็สามารถขายได้ พร้อมทั้งปลูกพืชหมุนเวียน เช่น พืชตระกูลถั่ว เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ส่วนที่สามปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ยืนต้น หรือเกษตรผสมผสานตามสภาพพื้นที่และภาวะตลาด และส่วนสุดท้ายใช้ปลูกบ้าน สร้างโรงเรือน ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์

4
สระเก็บน้ำตามแนวการเกษตรทฤษฎีใหม่
5
สวนชมพู่ภายในโครงการ

ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ อันได้แก่ กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาชุมชน และจังหวัดสระบุรี ตลอดจนเจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนาและประชาชนบริเวณพื้นที่โครงการ ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ ตลอดจนเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรและราษฎรในท้องที่อื่นสามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้ระบบเกษตรกรรมในปัจจุบันมีความมั่นคงสมบูรณ์และยั่งยืนต่อไป

6
สวนกล้วยภายในโครงการ
7
เกษตรกรกำลังนำต้นข้าวมาเลี้ยงไว้เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำนา

เรื่อง : saipiroon_แพรวดอทคอม

ที่มา : วัดมงคลชัยพัฒนา.com, www.chaipat.or.th, www.เรารักพระเจ้าอยู่หัว.com, คุณมนูญ มุกข์ประดิษฐ์

ภาพ : www.rdpb.go.th, www.chaipat.or.th

keyboard_arrow_up