คำพ่อสอน

คำพ่อสอน ฝึกฝนตัวเองให้เข้มแข็ง ไม่ใช่แค่ร่างกายแต่จิตใจเป็นรากฐานที่สำคัญ

Alternative Textaccount_circle
คำพ่อสอน
คำพ่อสอน

คำพ่อสอน : กรกนก ยงสกุล ผู้ก่อตั้งสถาบันสร้างบุคลิกภาพ “รื่นรมย์ by เล็ก”
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้าประชาชน ได้ทำความเข้าใจและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่จำกัดเพศและวัย ขึ้นอยู่กับว่าใครจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มากแค่ไหน “ความเข้มแข็งในจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญ ที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไป ถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้…แต่ถ้ามี ความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็งภายในกายในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้…” พระราชดำรัสที่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของดิฉันมาตลอด มนุษย์ต้องหมั่นฝึกฝนตัวเองให้เข้มแข็ง ไม่ใช่แค่ร่างกาย หรือความคิด แต่ต้องมาจากรากฐานคือจิตใจ เพราะมนุษย์เปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ หลากหลายในแต่ละวัน พระเจ้าอยู่หัวทรงพยายามสอนเราว่า เมื่อจิตใจเข้มแข็งแล้ว ไม่ว่าจะเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ เราจะสามารถก้าวผ่านไปได้ เพราะสติจะเป็นเกราะป้องกันไม่ให้อารมณ์มาทำร้ายตัวเอง เหมือนคำกล่าวที่ว่า “You are your own worst enemy” ดิฉันเป็นเทรนเนอร์ด้านบุคลิกภาพ การพูด การแต่งกาย และการบริการ เราไม่ได้เทรนผู้คนเฉพาะภายนอกเท่านั้น แต่เทรนถึงภายใน ไม่ว่าจะเป็นความคิด ทัศนคติ เพราะการทำงานทุกอย่าง จะต้องพบเจออุปสรรค เมื่อไม่เป็นไปตามที่คาดหวังมักเกิดอารมณ์ในเชิงลบ จึงต้องฝึกด้วยการดึงสติขึ้นมา แล้วถอยกลับมาดูตัวเองว่า หงุดหงิดเพราะอะไร จะแก้ปัญหาได้อย่างไร โดยแยกเป็นข้อ ๆ ที่สำคัญคือ ต้องใช้ความคิดในเชิงบวก และอย่าเบียดเบียนผู้อื่นด้วยการโทรศัพท์ไปบ่นกับเพื่อน ไม่มีใครอยากฟังสิ่งไม่ดี เวลาที่ดิฉันรู้สึกอึดอัดจะใช้วิธีบ่นกับตัวเอง แล้วตั้งสติ ทำอารมณ์ให้นิ่ง ไม่อย่างนั้นอารมณ์และความคิดอาจฆ่าเราด้วยการทำอะไรที่ขาดสติ เมื่ออารมณ์นิ่งแล้ว เราจะสามารถคิดอะไรที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นได้

 

ที่มา : นิตยสารแพรว ฉบับ 884 (คำพ่อสอน หน้า 66)

Praew Recommend

keyboard_arrow_up