สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตรัสถึงสิ่งที่ทำให้ พ่อหลวง ทรงพระสำราญ คือการทอดพระเนตรเห็นคนไทยรักกัน

แม้มีเรื่องโศกเศร้าอันยิ่งใหญ่จนหัวใจคนไทยแทบสลาย แต่คำสอนที่ พ่อหลวง พ่อของแผ่นดิน หรือในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เพิ่งตรัสให้คนไทยตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของตัวเองนั้น ก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยหลายๆคนยังคงเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไป และหากจะเปลี่ยนแปลงบ้าง ก็คงเป็นเรื่องที่คนไทยหันมาให้ความสำคัญต่อพระบรมราโชวาทของพ่อหลวง และได้นำมาปรับใช้กับชีวิตของตนเอง เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและสังคมกันมากขึ้น

 

prathep_05สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีพระราชดำรัชถึง พ่อหลวง
ปรากฏบนหนังสือ “ในหลวงของเรา” ไว้ดังนี้

“เวลาที่ทรงพระสำราญ คือ เวลาที่เสด็จออกวางโครงการพัฒนาประเทศ และเห็นว่าพระราชดำริคงจะมีประโยชน์ต่อประชาชนในเวลาที่เห็นผลจากโครงการต่างๆ อีกประการหนึ่ง สิ่งที่ทำให้ทรงพระสำราญคือ การที่ได้ทอดพระเนตรเห็นประชาชนมีน้ำใจต่อท่านและประชาชนด้วยกัน ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินจะมีส่วนช่วยพระองค์ท่านได้ โดยการช่วยตัวเอง ช่วยเพื่อนร่วมชาติคนอื่นๆ มีความรัก ความสามัคคี ทำตนเป็นพลเมืองดี เห็นแก่ชาติบ้านเมือง”

(พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนังสือในหลวงของเรา)

เชื่อว่าภาพเหตุการณ์ดีๆที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้และวันต่อๆไปนั้น ได้ทำให้พ่อหลวงที่อยู่บนฟ้าทรงพระสำราญ เปี่ยมสุข ดังที่เคยให้พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม วันที่ 9 มิถุนายน 2549 ดังนี้

พ่อหลวง“…ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายนี้ ทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้น นึกถึงคุณธรรมเป็นที่ตั้งของความรัก ความสามัคคี ที่ทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อกันมาได้ตลอดรอดฝั่ง…”

(พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคม 9 มิถุนายน 2549)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และในหลวงรัชกาลที่ 9

พ่อหลวง prathep_06 prathep_04 prathep_01 prathep_02

ทำดี มีน้ำใจต่อตนเองและคนอื่น

prathep_10 prathep_09 prathep_11 prathep_12 prathep_13

มาร่วมมือช่วยกันดูแลประเทศไทย บ้านของเราชาวไทยให้ดีกันเถอะ…


ที่มา : นิตยสารแพรว ปีที่ 33 ฉบับที่ 774 (25 พ.ย. 54)
ภาพ : นิตยสารแพรว ฉบับที่ 774, Sriploi, Facebook – Natcha Preamkatok, Supitcha Prakham, นิทรรศการพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินสยาม, Phu Nutd ,Silpakorn University

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!