"กรมสมเด็จพระเทพฯ" เสด็จเปิดงาน Bangkok Art Biennale 2020 เป็นการส่วนพระองค์

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯเปิดงาน Bangkok Art Biennale 2020 เป็นการส่วนพระองค์

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" เสด็จเปิดงาน Bangkok Art Biennale 2020 เป็นการส่วนพระองค์
"กรมสมเด็จพระเทพฯ" เสด็จเปิดงาน Bangkok Art Biennale 2020 เป็นการส่วนพระองค์

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯเปิดงาน เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ Bangkok Art Biennale 2020 (BAB 2020)

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ Bangkok Art Biennale 2020 (BAB 2020) เป็นการส่วนพระองค์ ณ ชั้น 15 อาคาร The Parq (พระราม 4)

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" เสด็จเปิดงาน Bangkok Art Biennale 2020 เป็นการส่วนพระองค์

โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามประธานกรรมการและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่, นางปภัชญา สิริวัฒนภักดี, นายปณต สิริวัฒนภักดี, ม.ล.ตรีนุช สิริวัฒนภักดี, ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์ บางกอกอาร์ต เบียนนาเล่, นายนิติกร กรัยวิเชียร กรรมการมูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ และคณะผู้จัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" เสด็จเปิดงาน Bangkok Art Biennale 2020 เป็นการส่วนพระองค์

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ Bangkok Art Biennale 2020 (BAB 2020) เป็นงานที่มีหัวเรือใหญ่อย่าง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ผสานความร่วมมือครั้งสำคัญจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก ถือเป็นโครงการสำคัญที่ทำให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญทางด้านศิลปะร่วมสมัยในอันดับต้นๆ ของโลก และเป็นจุดหมายของนักเดินทางผู้รักงานศิลปะจากทั่วโลก

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" เสด็จเปิดงาน Bangkok Art Biennale 2020 เป็นการส่วนพระองค์

เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ Bangkok Art Biennale 2020 (BAB 2020) ชวนเสพงานศิลป์วิถีใหม่ New Normal กับผลงานศิลปะกว่า 200 ชิ้น โดย 82 ศิลปินชั้นนำทั่วโลก จาก 35 ประเทศ รวม 5 ทวีป ที่จะมาสร้างความอลังการและความยิ่งใหญ่ให้กับวงการศิลปะไทย กับแนวคิดหลักสุดท้าทาย “Escape Routes” หรือ “ศิลป์สร้าง ทางสุข” ที่จะนำมาจัดแสดงบน 10 สถานที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เดอะ ปาร์ค, BAB BOX, เดอะ พรีลูด โครงการวัน แบงค็อก จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 และจะเปิดแสดงเพิ่มในพื้นที่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, หอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร, ล้ง 1919, มิวเซียมสยาม และ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก โดยจะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564

"กรมสมเด็จพระเทพฯ" เสด็จเปิดงาน Bangkok Art Biennale 2020 เป็นการส่วนพระองค์

ทั้งนี้ คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในนามประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิ  บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ได้กล่าวว่า การจัดงานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ถือเป็นการตอกย้ำความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของมูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ที่จะใช้พลังสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปินระดับโลกทั้งไทยและต่างประเทศจากทุกทวีปทั่วโลกมาช่วยส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของการจัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ถึงแม้ทั่วโลกจะเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2020  แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนไทย ประเทศไทยถือว่าสามารถบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่แสดงให้ทั่วโลกได้มั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยของเรา

ศิลป์สร้าง ทางสุข” หรือ Escape Routes ที่เป็นแนวคิดหลักของการจัดงานครั้งนี้ คณะกรรมการบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ได้เล็งเห็นว่าช่วงเวลาของปี 2020 คือการขึ้นทศวรรษใหม่ที่ท้าทาย ซึ่งองค์การสหประชาชาติประกาศว่าเป็น “ทศวรรษแห่งการลงมือทำ” หลังจากการประกาศ 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา 5 ปี ซึ่งกระตุ้นความตื่นตัวในเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งการตื่นตัวของบริษัทในตลาดทุนในหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก ที่เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ที่สามารถทำคะแนนได้สูงขึ้นในทุกปี แต่โลกของเราก็ยังมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่นำมาซึ่งความกังวลใจร่วมกัน เช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และโดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ก็เป็นสิ่งเตือนใจให้กับคนทั่วไปในความใส่ใจในสุขภาพทั้งของตนเองและสุขภาพของโลกของเราที่ถือเป็นเรื่องสำคัญ   มูลนิธิบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ จึงตั้งใจที่จะกำหนดแนวคิดหลักของงานให้เป็นการกระตุ้นศิลปินที่เป็นนักคิดนักสร้างสรรค์ที่ร่วมมาแสดงผลงานครั้งนี้ จะร่วมสร้างสรรค์ชิ้นงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ที่ถ่ายทอดและกระตุ้นความคิดใหม่ๆ อีกทั้งสะท้อนถึงมุมมองจากสถานการณ์ปัจจุบัน แล้วจะชวนเรามองไปถึงอนาคตที่น่าอยู่ที่ยั่งยืนได้อย่างไรนั้น เป็นเรื่องที่ชวนให้ติดตามชมเป็นอย่างยิ่ง

“ผมมีความยินดีขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบหรือผู้ที่รักในงานศิลปะทั้งหลายได้ติดตามชมงานศิลปะระดับโลกที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้ เพราะนี่คือความคิดสร้างสรรค์จากศิลปินระดับโลกนานาชาติ 51 ท่าน จาก 35 ประเทศ และ ศิลปินไทย 31 ท่าน รวมแล้วเรามีศิลปินถึง 82 ท่าน ซึ่งมากกว่างานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ที่จัดครั้งที่แล้วในปี 2018 ที่ผ่านมา การจัดงานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ถือเป็นการตอกย้ำความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของ มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ที่จะใช้พลังสร้างสรรค์ของเหล่าศิลปินระดับโลกทั้งไทย และต่างประเทศจากทุกทวีป ทั่วโลกมาช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบของการจัดเทศกาล ศิลปะร่วมสมัย นานาชาติ

“โดยในการจัดบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2018 นั้น จากสถิติที่ TCEB หรือสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ได้เก็บข้อมูลตลอดการจัดงานพบว่า มีนักท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรมจากต่างชาติสูงถึง 1.44 ล้านคน ในระหว่างการจัดงาน และสามารถสร้างรายได้เพิ่มทางเศรษฐกิจสูงถึง 8 พันล้านบาท ในปี 2020 นี้ ถึงแม้ทั่วโลกจะเผชิญกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2020 แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนไทย ประเทศไทยเราถือว่าสามารถบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สําคัญที่แสดงให้ทั่วโลกได้มั่นใจในศักยภาพของประเทศไทยของเรา คณะจัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 ครั้งนี้ จะมีส่วนส่งผลให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางศิลปะร่วมสมัยระดับโลก และช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว เสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ในภาพรวมตั้งแต่ชุมชนคนรักศิลปะไปจนถึงเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนในบริเวณโดยรอบของพื้นที่จัดงานได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว”


บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” ทรงรับการทูลเกล้าฯถวายรางวัล ผู้นำสตรีโลก 2563

ทรงเรียบง่าย “พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์” ทรงบำเพ็ญพระกุศลในวันคล้ายวันประสูติ

“เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี” ทรงรับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!