เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเผยพระพักตร์แจ่มใส ขณะเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเผยพระพักตร์แจ่มใส ขณะเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์

Alternative Textaccount_circle
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเผยพระพักตร์แจ่มใส ขณะเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงเผยพระพักตร์แจ่มใส ขณะเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์

ชื่นใจพสกนิกร ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา’ ทรงเผยพระพักตร์แจ่มใส ขณะเสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 เวลา 17.25 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

พระกรณียกิจนี้นับเป็นครั้งที่สองหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยดีขึ้น ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำให้พสกนิกรชาวไทยได้ชื่นชมพระสิริโฉมอันงดงามของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งพระองค์ทรงมีพระพักตร์แจ่มใสมาก โดยทรงแย้มพระสรวลตลอดการปฏิบัติพระกรณียกิจ สร้างความประทับใจแก่พสกนิกรเป็นอย่างมาก


ข้อมูลและภาพ : เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha, matichon.co.th, nationweekend.com, Thai Royal Office

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ความสำคัญวันกิติยากร พระกรณียกิจแรกหลังโควิด-19 ดีขึ้น ในเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ทรงเย็บหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์ ถวายสมเด็จพระสังฆราช

ทรงซึ้งพระทัยมาก ‘พระองค์หริภา’ ทรงอัดคลิปขอบคุณที่ช่วยตามหาสุนัขทรงเลี้ยง

Praew Recommend

keyboard_arrow_up