ประติมากรรมสัตว์หิมพานต์ 4 ประเภท ประดับพระเมรุมาศ รอบสระอโนดาตทั้ง 4 ทิศ

ตามที่ได้มีข่าวไปก่อนหน้านี้ หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และนิทรรศการ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ระหว่างวันที่ 2-30 พ.ย.60 นี้

และก่อนที่ทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าชมด้วยตัวเองนั้น แพรวดอทคอม จะพาไปรู้จักประติมากรรมรอบ พระเมรุมาศ อย่างสัตว์มงคลประจำ 4 ทิศ ซึ่งตั้งอยู่บนลานอุตราวรรต บนแท่นรูปหัวสัตว์มงคลที่กำลังพ่นน้ำลงสู่สระอโนดาตเบื้องล่าง ข้างบันไดนาค 1 เศียร ทั้ง 4 ทิศ ที่ขึ้นสู่ฐานชาลาชั้นที่ 1 ของพระเมรุมาศ ทิศละ 1 คู่

เปรียบดั่งทางขึ้นเขาพระสุเมรุที่ล้อมรอบด้วยป่าหิมพานต์ และมีสัตว์หิมพานต์มากมาย ซึ่งอาศัยอยู่รอบสระอโนดาตทั้ง 4 ทิศ แต่ละทิศก็จะมีสัตว์หิมพานต์แต่ละประเภทอาศัยอยู่ ดังนี้

ทิศเหนือ: ช้าง
อาศัยอยู่ปากแม่น้ำหัตถีมุข อันเป็นถิ่นที่ช้างอาศัยอยู่จำนวนมาก

ทิศใต้ : โค
อาศัยอยู่ปากแม่น้ำอุสภมุข อันเป็นถิ่นที่โคอาศัยอยู่จำนวนมาก

ทิศตะวันออก : ราชสีห์
อาศัยอยู่ปากแม่น้ำสีหมุข อันเป็นถิ่นที่ราชสีห์อาศัยอยู่จำนวนมาก

ทิศตะวันตก : ม้า
อาศัยอยู่ปากแม่น้ำอัสสมุข อันเป็นถิ่นที่ม้าอาศัยอยู่จำนวนมาก

ข้อมูล : กรมศิลปากร / kingrama9
ภาพ : แพรวดอทคอม

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!