คุณทองแดง คุณโจโฉ

ทำหน้าที่ครั้งสุดท้าย ประติมากรรมคุณทองแดง คุณโจโฉ ประดับบนฐานชาลาชั้นบนสุด

คุณทองแดง คุณโจโฉ
คุณทองแดง คุณโจโฉ
นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะถึงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งตอนนี้พระเมรุมาศได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ล่าสุด นายชิน ประสงค์ ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร ได้ออกแบบและสร้างประติมากรรม คุณทองแดง คุณโจโฉ สุนัขทรงเลี้ยงแสนรักของในหลวง รัชกาลที่ ๙ จนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเช่นกัน

เพื่อนำไปประดับตั้งอยู่บนฐานชาลาชั้นบนสุด นั่นคือ ด้านซ้ายและด้านขวาของพระจิตกาธาน ซึ่งแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อสุนัขทรงเลี้ยง โดยประติมากรรมคุณทองแดงและคุณโจโฉ เป็นประติมากรรมเสมือนจริง ตัดทอนลักษณะสมจริงตามธรรมชาติบางประการออกไป เช่น รายละเอียดเส้นขน แต่คงไว้ซึ่งความรู้สึก ลักษณะนิสัยของสุนัขทรงเลี้ยงที่สื่อออกมา

และเหตุที่ว่าทำไมประติมากรรมของคุณทองแดงและคุณโจโฉมีลักษณะที่ตรงข้ามกันนั้น ก็เพราะว่าคุณทองแดง เป็นสุนัขพันธุ์ตะวันออก คือสุนัขไทยพันทาง เพศเมีย ประดับด้านซ้ายของพระจิตกาธาน ขณะที่คุณโจโฉ เป็นสุนัขพันธุ์ตะวันตก (บ็อกเซอร์) เพศผู้ ประดับด้านขวาของพระจิตกาธาน ฉะนั้น การปั้นประติมากรรมคุณทองแดงและคุณโจโฉจะมีลักษณะตรงกันข้าม โดยคุณทองแดง ปั้นลายเส้นให้ออกมานุ่มนวลเพื่อสื่อถึงความเป็นเพศแม่ รู้คุณ จงรักภักดี ดั่งที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เคยมีรับสั่งว่าถึงแม้คุณทองแดงจะได้เป็นสุนัขพิเศษแล้ว แต่ทุกครั้งที่เข้าหาแม่มะลิซึ่งเป็นแม่นม คุณทองแดงจะมีลักษณะอ่อนน้อม ส่วนคุณโจโฉ ตั้งใจให้เป็นงานประติมากรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตก ลักษณะเด่นของคุณโจโฉจะคาบไปป์ มีความองอาจ สง่า และฉลาด

ข้อมูลและรูปภาพ : กรมศิลปากร สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ / kingrama9

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!