กำหนดการงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ณ รพ.ศิริราช วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์
ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลศิริราชมาโดยตลอด ทางโรงพยาบาลศิริราชร่วมกับกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” เพื่อน้อมรำลึกครบรอบ 1 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมงาน “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ณ โรงพยาบาลศิริราช ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 นี้ แพรวดอทคอม มีหมายกำหนดมาแจ้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

05.30 น. – 7.30 น.
 • พิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 • พระสงฆ์จำนวน 199 รูป บิณฑบาต (ข้าวสารอาหารแห้ง) จากหอประชุมกองทัพเรือไปยังถนนบวรสถานพิมุข หน้าตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช
 • พระสงฆ์ทั้งหมดเดินเข้าสู่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สวดพระพุทธมนต์
 • พิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นำโดยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • พิธีกล่าวถวายความอาลัย
 • ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที
 • ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลวางต้นดาวเรืองรอบพระราชานุสาวรีย์ฯ
 • ถวายภัตตาหารเช้าพระสงฆ์ ณ ศูนย์อาหารริมน้ำ หอประชาธิปไตย

9.00 น. – 10.00 น.

 • แสดงปาฐกถา “พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ต่อการศึกษาไทย” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

10.00 น. – 12.00 น.

 • พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ ณ ห้องจุฬาภรณ์ ตึกสยามินทร์ ชั้น 2

12.30 น. – 13.30 น.

 • การแสดงละครชุด “พระมหาชนก” โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

13.30 น. – 14.30 น.

 • ปาฐกถา “ในหลวงแห่งแผ่นดิน” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ณ ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 1

15.00 น. – 15.45 น.

 • การแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระเทพปฏิภาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

15.52 น.

 • ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมเจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน

16.30 น. – 18.30 น.

 • บรรเลงดนตรีและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดุริยางค์ราชนาวี ร่วมด้วยสมาชิกชมรมประสานเสียงศิริราช นักร้องกิตติมศักดิ์ และศิลปินรับเชิญ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ
 • ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำบุคลากรศิริราชจำนวน 89 คนร่วมขับร้องเพลงต้นไม้ของพ่อและพระราชาผู้ทรงธรรม

18.30 น. – 20.00 น.

 • พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ
 • พิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ โดยผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลผู้ถวายงาน บุคลากรศิริราช จำนวน 420 คน ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ
 • ร่วมกันขับร้องบทเพลงความฝันอันสูงสุด ประกอบการแสดงแสงสีสื่อผสม ในชุด “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ แสงแห่งแผ่นดิน ตราบนิจนิรันดร์” ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ
 • การแสดงแสงสีสื่อผสม ณ อุทยานสถานพิมุข

21.00 น. – 24.15 น.

 • การแสดงธรรมบรรยาย “พระราชกรณียกิจและพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” โดยพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี
 • พิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยพระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร พร้อมคณะสงฆ์จำนวน 10 รูป ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี

หมายเหตุ :
1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. ประชาชนแต่งกายสุภาพ/ไว้ทุกข์

keyboard_arrow_up