พระเมรุมาศฯ

ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ความงดงามที่ถูกซ่อนภายใต้การวางผังพระเมรุมาศ

พระเมรุมาศฯ
พระเมรุมาศฯ

เริ่มใกล้เข้ามาทุกที อีกไม่นานก็จะถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นี้แล้ว ซึ่งพระเมรุมาศมีความคืบหน้าไปมากเลยทีเดียว เพราะทางกรมศิลปากรได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างพระเมรุมาศอย่างตั้งใจให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ และนอกจากนี้ยังมีความงดงามที่ถูกซ่อนภายใต้การวางผังพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดย ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ดูแลการวางผังพระเมรุมาศ กล่าวถึงเรื่องแนวคิดการวางผังพระเมรุมาศฯ ว่าการวางผังพระเมรุมาศฯ มีความเชื่อมโยงกับ ศาสนสถานโบราณสำคัญที่อยู่บริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยกำหนดที่ประดิษฐานของบุษบกองค์ประธาน ที่ตั้งของพระจิตตกาธาน สำหรับถวายพระเพลิง พระบรมศพฯ จากจุดตัดของเส้นทิศเหนือ – ใต้ ซึ่งลากจากยอดพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับเส้นทิศตะวันออก – ตะวันตก ที่ลากจากเขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

ซึ่งหากมองพระเมรุมาศฯ จากกึ่งกลางของทางเข้าด้านทิศเหนือ (หันหน้าเข้าพระบรมราชวัง) จะสามารถมองเห็นยอดพระศรีรัตนเจดีย์ของวัดพระแก้วซ้อนอยู่ในบุษบกองค์ประธาน เป็นความงดงามทางภูมิสถาปัตย์ที่น่าประทับใจยิ่ง นับเป็นความตั้งใจของกรมศิลปากร หน่วยงานรับผิดชอบการจัดสร้างเพื่อให้พระเมรุมาศฯ มีความงดงาม ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รูป 1 หากมองพระเมรุมาศฯ จากกึ่งกลางของทางเข้าด้านทิศเหนือ จะสามารถมองเห็นยอดพระศรีรัตนเจดีย์ของวัดพระแก้วซ้อนอยู่ในบุษบกองค์ประธาน

รูป 2 ภาพแสดงจุดตัดของเส้นทิศเหนือ – ใต้ ที่ลากจากยอดพระศรีรัตนเจดีย์ และเส้นทิศตะวันออก – ตก ที่ลากจากเขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุ ซึ่งจุดตัดนี้เป็นที่ตั้งของบุษบกองค์ประธาน

 

รูป 3 ภาพแสดงจุดตัดของเส้นทิศเหนือ – ใต้ ที่ลากจากยอดพระศรีรัตนเจดีย์ และเส้นทิศตะวันออก – ตก ที่ลากจากเขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุ ซึ่งจุดตัดนี้เป็นที่ตั้งของบุษบกองค์ประธาน

 

รูป 4 ภาพจำลอง การมองพระเมรุมาศฯ จากทางทิศเหนือ โดยหันหน้าเข้าหาพระบรมมหาราชวัง

 

รูป 5 ภาพจำลองการวางผังพระเมรุมาศฯ

รูป 6 ภาพจำลองมุมสูง: การมองพระเมรุมาศฯ จากทางเข้าทิศเหนือ โดยหันหน้าเข้าหาพระบรมมหาราชวัง

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : kingrama9.th/Crematory/Detail/9

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!