เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงจับพระหัตถ์ พระองค์เจ้าโสมสวลี ขณะทรงพาเสด็จออกทรงงาน

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

อีกครั้งของภาพประทับใจ ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา‘ ทรงพา ‘พระองค์เจ้าโสมสวลี‘ เสด็จออกเพื่อทรงงานด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี พร้อมทรงจับพระหัตถ์ และทรงดูแลอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 15.22 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออก ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อทรงเป็นองค์ประธานงานสัมมนาเส้นทางมุ่งสู่ Zero Discrimination อันเนื่องมาจากเอดส์ในประเทศไทย ในวันลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

โดยงานสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS Goodwill Ambassador for HIV Prevention for Asia and the Pacific) ซึ่งโครงการฯได้กำหนดให้วันที่ 1 มีนาคมของทุกปี เป็นวันรณรงค์สากล เพื่อการยุติการเลือกปฏิบัติ

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

หัวข้อการสัมมนา คือ Stigma Talk ก้าวสู่สังคมที่ปราศจากการตีตราและเลือกปฏิบัติ และการอภิปรายเส้นทางมุ่งสู่ Zero Discrimination ให้เป็นจริงในประเทศไทย ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ที่จะยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี 2573 โดยลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ปีละไม่เกิน 1,000 ราย ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวี ปีละไม่เกิน 4,000 ราย และลดการเลือกปฏิบัติ อันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศสภาวะลง ร้อยละ 90

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

สำหรับพระกรณียกิจนี้ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นับเป็นอีกครั้งที่พสกนิกรชาวไทยมีโอกาสได้เห็นพระองค์ ซึ่งทรงอยู่ระหว่างการรักษาพระอาการประชวร แต่ก็ยังคงทรงงานด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

อีกทั้งจะเห็นได้ว่าพระธิดาทรงคอยให้กำลังพระทัยพระมารดาอยู่ตลอด ซึ่งระหว่างที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ก็ทรงจับพระหัตถ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ อย่างอบอุ่น


 

ข้อมูลและภาพ : www.news.ch7.com, เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha, สภาฯ มทร.อีสาน

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!