พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จทรงงานด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

แม้ว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จะยังไม่ทรงหายดีจากพระอาการประชวร แต่ก็ยังคงทรงงานด้านการช่วยผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14.20 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออก ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในการประชุมสัมมนา “ติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย” ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในโอกาสที่ทรงได้รับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ ด้านการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค จากโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ หรือ UNAIDS เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562

ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประทานพระวโรกาสให้ แพทย์หญิงเดบอร่าห์ เบิร์กซ์ เอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษและผู้ประสานงานด้านเอดส์ระดับโลก ภายใต้แผนฉุกเฉินของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อบรรเทาปัญหาเอดส์ เฝ้าถวายของที่ระลึกในโอกาสที่ทรงรับการถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ อีกทั้งทรงฟังสรุปการประชุมสัมมนาติดตามความคืบหน้าของการให้บริการเพร็พในประเทศไทย และประทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้แทนองค์กร และผู้ที่ทำประโยชน์ด้านเพร็พแก่ประเทศไทย

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแนวพระดำริเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านเพร็พในประเทศไทย โดยทรงรับสั่งเน้นย้ำว่าการป้องกันโรคเอดส์เป็นเรื่องสำคัญ

จนมาถึงลำดับสุดท้าย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านเอดส์ ซึ่ง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม และดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก จนมาสู่โครงการเพร็พพระองค์โสมฯ หรือ Princess PrEP โครงการต้นแบบในการให้บริการยาฟรี เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อ ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการในปี 2559

โดยผลการดำเนินงานจนถึงเดือนมิถุนายน ปี 2562 มีคนไทยได้รับเพร็พ 7,260 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ของคนไทยที่ควรจะได้รับเพร็พ และร้อยละ 55 ได้รับจากโครงการเพร็พพระองค์โสมฯ ซึ่งขณะนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขได้บรรจุเพร็พเข้าชุดสิทธิประโยชน์ของคนไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 นำร่อง 2,000 คน ใน 21 จังหวัด โดยจะขยายผลเพื่อเพิ่มทางเลือกในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีให้ครอบคลุมทั่วประเทศต่อไป


 

ข้อมูลและภาพ : news.ch7.com, mgronline.com

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!