งดงามจับตา 2 พระธำมรงค์คู่พระบารมี แห่งพระมหากษัตริย์จักรีวงศ์

งดงามจับตา 2 พระธำมรงค์คู่พระบารมี แห่งพระมหากษัตริย์จักรีวงศ์…ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (4 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.09 น. นับเป็นพระราชพิธีที่สำคัญที่สุด เพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

โดยหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สรงพระมุรธาภิเษก ณ ชาลาพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน และรับน้ำอภิเษก ณ พระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ ในฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ทรงฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า แล้วนั้น

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นประทับบนพระที่นั่งภัทรบิฐ ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ทรงรับเครื่องราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์และพระแสง โดยลำดับพระราชพิธีในตอนนั้น พราหมณ์ได้ถวายพระธำมรงค์ 2 องค์ ซึ่งเป็นพระธำรงค์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ได้แก่

พระวิเชียรจินดา

เป็นเครื่องประดับพระองค์ของพระมหากษัตริย์ถือเป็นเครื่องทรงหรือเครื่องแต่งพระองค์อย่างหนึ่ง ในบรรดาเครื่องราชูปโภคที่กำหนดไว้ในกฎมณเฑียรบาลตั้งแต่สมัยอยุธยา มักทรงใช้ในพระราชพิธีสำคัญ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ลักษณะทำด้วยทองคำวงขอบในลงยาประดับเพชร รอบวง มีดอกไม้ประดับเพชรติดที่ก้านข้างละ ๑ ดอก มีมงคลเพชร ๒ ชั้น กลางยอดฝังเพชรวิเชียรจินดา ขนาด ๑.๖ x ๒.๐ เซนติเมตร ซึ่งเป็นพระธำมรงค์ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้สร้างไว้สำหรับพระมหากษัตริย์ โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสวมที่พระดัชนีซ้าย 

พระรัตนวราวุธ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสวมที่พระดัชนีขวา พระธำมรงค์องค์นี้ทำด้วยทองคำเนื้อแปด ด้านหนึ่งทำเป็นรูปตรีศูล และตราฝังเพชร อีกด้านหนึ่งทำเป็นรูปสังข์ กับจักรฝังเพชร วงฝังเพชร ยอดเป็นนพรัตน์ แต่ใช้โอปอแทนมุกดา กลางเป็นเพชรขนาด ๒.๕ x ๒.๘ เซนติเมตร หนัก ๖๐ กะรัต โดยพระธำมรงค์องค์นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้สร้างไว้สำหรับพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : FB@นิทรรศการพลังแผ่นดิน อัศจรรย์งานศิลป์แผ่นดินสยาม

IG@t_2539

 

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up