ประทับใจมิรู้ลืม พระบรมวงศานุวงศ์ ธ ทรงเป็นกำลังพระทัยของ ในหลวง ร.10

account_circle

ประทับใจมิรู้ลืม พระบรมวงศานุวงศ์ ธ ทรงเป็นกำลังพระทัยสำคัญของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก

๓-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ วันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก นับเป็นห้วงเวลาที่สำคัญที่สุดของปวงชนชาวไทย โดยในห้วงเวลานี้นี้ได้มีเหตุการณ์ และพิธีการต่างที่ต้องจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งประชาชนชาวไทยเองต่างก็ประทับใจมิรู้ลืม

การนี้แพรวดอทคอมได้รวมภาพต่างๆ ตลอดพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และ พระฉายาลักษณ์ ของพระบรมวงศานุวงศ์ ในพระอิริยาบถเรียบง่าย ซึ่งทุกภาพนั้นล้วนสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง

พระบรมวงศานุวงศ์

พระบรมวงศานุวงศ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา มีพระราชปฏิสันถารด้วย สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทรงสวมกอด ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงก้มกราบ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัตติยราชนารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ หอพระธาตุมณเฑียร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระบรมวงศานุวงศ์

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงทอดพระเนตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะเสด็จฯ ในการพิธีสรงพระมุรธาภิเษก

พระบรมวงศานุวงศ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จฯ โดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ยาตราจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานไปเทียบเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ประทับทอดพระเนตร

พระบรมวงศานุวงศ์

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงประทับยืนชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระ​วชิรเกล้าเจ้าอยู่​หัว  ให้สังเกตว่าทั้งสามพระองค์ทรงจับพระหัตถ์กันไว้แน่น เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก

สมเด็จพระ​นางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมพระราชธิดา​ และ ​พระราชโอรส​ ในพระบาท​สมเด็จพระ​วชิรเกล้าเจ้าอยู่​หัว​ ทอดพระเนตร​ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ​ เสด็จ​พระราช​ดำเนินประกาศพระองค์​เป็นพุทธ​ศาสนูปถัมภก และถวายบังคมพระบรมอัฐิ​และ​พระ​อัฐิ​ ในการพระราชพิธี​บรม​ราชาภิเษก​ 2562

อีกหนึ่งพระอิริยาบถเรียบง่ายของ พระบรมวงศานุวงศ์ ขณะที่กำลังทรงก้มเก็บดอกพิกุลเงิน พิกุลทอง ที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรยให้ เพื่อเป็นสิริมงคล

การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำดอกพิกุลเงิน พิกุลทองที่ทรงเก็บได้ พระราชทานแด่ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม อีกด้วย

ครั้นถึง วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ ในการนี้ประชาชนชาวไทยได้เห็นภาพประทับใจที่เกิดขึ้นตลอดทั้งงาน นำมาซึ่งความสุข และความอิ่มเอมใจ ของพระอิริยาบถของทุกๆ พระองค์

สายสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่าง พระเชษฐา และ พระขนิษฐา โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแย้มสรวลอย่างอบอุ่นให้กับ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแตะพระหัตถ์ พร้อมแย้มสรวลให้กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ อย่างแผ่วเบา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงสวมกอดพระมารดา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นภาพที่อบอุ่น เป็นอย่างมาก

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงสวมกอด และแย้มสรวล ให้กับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ขณะทรงพระดำเนินกลับที่ประทับ หลังจากพระองค์ทรงได้รับการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ยังทรงช่วยจัดสายสะพาย เครื่องราชฯ ให้กับพระเชษฐภคินี (พี่สาว) อีกด้วย

พระเชษฐภคินี (พี่สาว) ทั้งสองพระองค์ ทรงยื่นพระหัตถ์ เพื่อสัมผัส พร้อมตรัสให้กำลังใจพระอนุชา (น้องชาย) ขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงพระดำเนินกลับกลับมาจากที่ประทับ หลังจากที่พระองค์ได้รับการสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนยาน


ข้อมูล : welove_bajrakitiyabha

ภาพ : สำนักพระราชวัง

 

 

 

keyboard_arrow_up