กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ ยังครองแชมป์เมืองจุดหมายปลายทางที่สุดในโลกติดต่อกันเป็นปีที่ 2

Alternative Textaccount_circle
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร ยังคงครองอันดับหนึ่งเมืองจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเดินทางมาเยือนมากที่สุด ติดต่อกันเป็นปีที่สอง ตามมาด้วยกรุงลอนดอน จากการสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ด ประจำปี 2560 (Mastercard Global Destinations Cities Index –GDCI 2017) ซึ่งทำการสำรวจติดต่อกันเป็นปีที่ 7

กรุงเทพฯ ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีการค้างคืนมากถึง 19.41 ล้านคนในปี 2559 และคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวจะเติบโตขึ้น 4  เปอร์เซ็นต์ คิดเป็น 20.2 ล้านคนในปี 2560 นี้ และจากการสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ด ประจำปี 2560 นี้ กรุงเทพฯ ยังติด 1 ใน 5 ของเมืองที่นักท่องเที่ยวพักค้างคืนมีการจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดถึง 14.08 พันล้านเหรียญสหรัฐ

การสำรวจดังกล่าวไม่เพียงจัดอันดับ 132 เมืองทั่วโลกที่มีผู้มาเยือนมากที่สุด และมีการใช้จ่ายมากที่สุดเท่านั้น แต่ยังวิเคราะห์จำนวนนักท่องเที่ยวและการใช้จ่ายในปีปฏิทิน 2559 เพื่อใช้คาดการณ์การเติบโตในปีถัดไป พร้อมกับนำเสนอข้อมูลที่ทำให้เข้าใจถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองจุดหมายปลายทาง รวมถึงรูปแบบการเดินทางและการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในเชิงลึกอีกด้วย

จากผลการสำรวจฯ นักเดินทางที่มาเยือนกรุงเทพฯ (88.6%) เป็นการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจุดประสงค์หลัก ซึ่งมีมากกว่าการเดินทางมาเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด (11.4%) และมี 3 สิ่งที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายมากที่สุดในกรุงเทพฯ ได้แก่ ช้อปปิ้ง (22.9%) ที่พัก (22.6%) และการบริการต่างๆ ในกรุงเทพฯ (21.5%) และจากผลการสำรวจสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การ์ดล่าสุด ยังนำเสนอข้อมูลใหม่เกี่ยวกับประเทศต้นทาง 5 อันดับแรกที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปยังเมืองจุดหมายปลายทาง โดย 5 ประเทศต้นทางที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังกรุงเทพฯ มากที่สุดได้แก่ ประเทศจีน (34.3%) ญี่ปุ่น (7.1%) เกาหลีใต้ (4.3%) อินเดีย (4.1%) และ สหราชอาณาจักร (3.8%) ตามลำดับ

ผลสำรวจยังชี้ให้เห็นว่า เอเชียแปซิฟิกมีเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางสุดยอดของโลกติด 10 อันดับแรกมากที่สุด และยังมีการใช้จ่ายมากกว่าเมืองจุดหมายปลายทางในภูมิภาคอื่น นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเมืองต่างๆ ที่ติด 10 อันดับในอาเซียน มีการใช้จ่ายรวมในปี 2559 อยู่ที่ 91.16 พันล้านเหรียญสหรัฐ มากกว่าที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายในยุโรปซึ่งอยู่ที่ 74.74 พันล้านเหรียญสหรัฐ และในอเมริกาเหนือที่ 55.02 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ในโอกาสนี้ อีริค ชไนเดอร์ รองประธานอาวุโส เอเชียแปซิฟิก ที่ปรึกษามาสเตอร์การ์ด กล่าวว่า “จากการที่เอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตด้านการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศมากที่สุด ธุรกิจท่องเที่ยวจะยังคงเป็นภาคธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ การที่มีจำนวนนักเดินทาง ทั้งเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนและเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจเดินทางไปยังเมืองต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาค ชี้ให้เห็นถึงถึงความจำเป็นที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศควรหันมาลงทุนในเครือข่ายอัจฉริยะและสาธารณูปโภค ที่จะมอบประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่ราบรื่นให้กับทั้งประชาชนที่อยู่อาศัยในเมือง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเพื่อพักผ่อน และนักธุรกิจ และเมืองที่ลงทุนในเครือข่ายและสาธารณูปโภคดังกล่าว จะสามารถพัฒนาศักยภาพของการเป็นเมืองจุดหมายปลายทางโลกอย่างแท้จริง และได้รับประโยชน์มหาศาลทางเศรษฐกิจจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากขึ้นและอัตราการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย”

ทั้งนี้ จากผลสำรวจฯ นี้ ระบุว่า ลอนดอน ซึ่งอยู่ในอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ มีจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ 19.06 ล้านคน ในขณะที่สิงคโปร์มีนักท่องเที่ยวจำนวน 13.11 ล้านคน แซงนิวยอร์กที่ 12.7 ล้านคน ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 5 เป็นครั้งแรกในรอบสามปีที่ ในขณะที่โซล กระโดดขึ้นมาถึงสามอันดับจนมาอยู่ที่อันดับ 7 ที่ 12.39 ล้านคน ผลสำรวจเมืองสุดยอดจุดหมายปลายทางโลกของมาสเตอร์การดยังคาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2560 ยกเว้นนิวยอร์ก ขณะที่โตเกียวคาดว่าจะมีการเติบโตมากที่สุด 12.2 เปอร์เซนต์

เมืองจุดหมายปลายทาง 10 อันดับแรกที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มีการค้างคืนมากที่สุดในปี 2559 พร้อมคาดการณ์การเติบโตในปี 2560 ได้แก่
   

เมือง

 

จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีการค้างคืน ในปี 2559

คาดการณ์

จำนวนนักท่องเที่ยวที่มีการค้างคืน ในปี 2560

1 กรุงเทพมหานคร 19.41 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4%
2 ลอนดอน 19.06 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5%
3 ปารีส 15.45 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.4%
4 ดูไบ 14.87 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.7%
5 สิงคโปร 13.11 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.6%
6 นิวยอร์ก 12.70 ล้านคน ลดลง -2.4%
7 โซล 12.39 ล้านคน เพิ่มขึ้น 0.4%
8 กัวลาลัมเปอร์ 11.28 ล้านคน เพิ่มขึ้น 7.2%
9 โตเกียว 11.15 ล้านคน เพิ่มขึ้น 12.2%
10 อิสตันบูล 9.16 ล้านคน เพิ่มขึ้น 0.9%

 

ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทาง และการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

จากเมืองที่เป็นสุดยอดจุดหมายปลายทางของโลกจำนวน 20 เมือง การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อนเป็นจุดประสงค์หลักที่นักเดินทางมาเยือนมากที่สุด นำโดย กัวลาลัมเปอร์ (92.2%) ซึ่งแตกต่างจากเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของนักเดินทางมาเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ (48.4%)

เมื่อพิจารณาตัวเลขในรายละเอียดของเมือง 10 สุดยอดจุดหมายปลายทางโลกในส่วนของค่าใช้จ่าย จะทำให้เราเข้าใจรูปแบบการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในขณะที่เดินทางไปยังเมืองต่างๆได้ดีขึ้น เช่น

  • อิสตันบูล –เป็นเพียงเมืองเดียวที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินไปกับการดินเนอร์มากที่สุด (33.6%)
  • นักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินไปกับการช็อปปิ้งในกรุงโซลมากที่สุด (5%) ตามด้วย ลอนดอน (46.7%) โตเกียว (43.1%) กัวลาลัมเปอร์ (31.3%) และดูไบ (31%)
  • สัดส่วนค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของนักท่องเที่ยวถูกใช้เป็นค่าที่พักและโรงแรมมากที่สุดเมื่อเดินทางไป ปารีส (8%) และ นิวยอร์ก (31.8%)
  • ด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ดีเยี่ยม นักท่องเที่ยวพบว่า สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางในลอนดอน (3%) สิงคโปร์ (4.6%) และโตเกียว (6.9%)

Praew Recommend

keyboard_arrow_up