อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ แนะเคล็ดลับเสริมดวงในช่วงตรุษจีนเพื่อความเฮงตลอดปี

ตรุษจีน
ตรุษจีน

ตรุษจีน หรือเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนนับเป็นวันมงคลที่สำคัญของชาวจีนมาช้านาน และในช่วงเทศกาลดังกล่าวชาวจีนได้มีความเชื่อหรือวิถีปฏิบัติสืบต่อกันมา เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวตลอดทั้งปี หลายท่านอาจยังไม่ทราบถึงที่มาที่ไปของความเชื่อดังกล่าว Shopee ร่วมมือกับกูรูชื่อดังด้านวัฒนธรรมจีน อาจารย์วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ นำที่มาที่ไปของวิถีปฏิบัติในเทศกาลตรุษจีนตามความเชื่อของชาวแต้จิ๋วมาฝาก

แต่เดิมที่มาของเทศกาลตรุษจีนคือ การเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งถือเป็นฤดูเริ่มต้นของวงจรการเพาะปลูกเก็บเกี่ยวพืชผลของคนในสมัยก่อน ตรุษจีนจึงถือเป็นการเริ่มต้นนับปีใหม่ ดังนั้น พิธีการและความเชื่อพึงปฏิบัติในวันตรุษจีนจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยมีสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบ้ติ ดังต่อไปนี้

พิธีการและความเชื่อพึงปฏิบัติในวัน ตรุษจีน ถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยมีสิ่งที่ควรและไม่ควรปฏิบ้ติ ดังต่อไปนี้

  1. บวงสรวงเทพยดาฟ้าดิน เป็นการขอให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ สอดคล้องกับคำสอนของลัทธิเต๋า ซึ่งสอนให้คนเคารพธรรมชาติ รู้จักใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติ ดังนั้น ตรุษจีนนี้ควรออกไปไหว้เจ้าอธิษฐานขอให้เทพเจ้าชี้นำให้เห็นทางสว่าง พร้อมระลึกถึงสัจธรรมว่า อะไรก็ตามที่ฝืนกระแสของธรรมชาติย่อมวิบัติ สิ่งใดที่ตามกระแสธรรมชาติย่อมรุ่งเรือง งอกงาม
  2. เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ขงจื้อ กล่าวไว้ว่าความกตัญญูเป็นปฐมมูลแห่งความดี ร้อยพันประการ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของคุณธรรมทั้งปวงของชาวจีน บรรพบุรุษชาวจีนซึ่งอพยพไปทั่วโลกพกพาไปแต่เพียงความกตัญญู คุณธรรมข้อนี้เป็นสิ่งปกปักรักษาคุ้มครองให้บรรพบุรุษชาวจีนแคล้วคลาด เจริญรุ่งเรือง การเซ่นไหว้บรรพบุรุษจึงถือเป็นการแสดงความกตัญญูอย่างหนึ่ง ปีนี้เมื่อเซ่นไหว้บรรพบุรุษจงเตือนจิตใจตนเองให้ระลึกถึงบุญคุณและเตือนใจตนเองว่าความกตัญญูเป็นหนทางนำไปสู่ความเจริญ
  3. รวมญาติพร้อมหน้า มื้อเย็นของวันไหว้ หรือ วันส่งท้ายปีเก่า นับเป็นมื้อที่มีความหมายมากสำหรับชาวจีนทุกถิ่นทุกภาษา ชาวจีนแต้จิ๋วเรียกมือนี้ว่า “อุ่ยโล้ว” แปลว่าล้อมเตากินข้าวเย็น เตาในที่นี้หมายถึงหม้อไฟ ซึ่งชาวแต้จิ๋วจะรับประทานซุปลูกชิ้นปลา ซึ่งผู้อาวุโสในบ้านจะคีบลูกชิ้นปลาให้กับสมาชิกในครอบครัว พร้อมกำชับให้สมาชิกในครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวกัน ดั่งลูกชิ้นปลาที่มีรูปร่างกลม เป็นการปลูกฝังให้คนในบ้านรู้รักสามัคคี และเผื่อแผ่ความรักไปยัง สังคม องค์กร ประเทศชาติ ตรุษจีนนี้วันไหว้ตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ อย่าลืมต้มซุปลูกชิ้นปลารับประทานกับครอบครัว
  4. พูดเอ่ยแต่ปิยะวาจา ในปีนี้วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ตรงกับวันเที่ยว นับเป็นวันขึ้นปีใหม่วันแรกของปี ดวงจะดีตลอดปีหรือไม่ขึ้นอยู่กับวันนี้ ดังนั้น วันนี้จึงควรพูดแต่สิ่งดีๆ หากจำเป็นจะต้องพูดถึงสิ่งร้ายๆ ให้เลี่ยงไปใช้ศัพท์อื่นที่ไม่รุนแรง ชาวจีนเชื่อว่าคำพูดมาจากจิตใจ หากจิตใจสกปรกคิดร้ายสาปแช่งก่นด่าผู้อื่นยิ่งแรงเท่าไหร่ สิ่งชั่วร้ายจะเหวี่ยงกลับเข้ามาหาตัวทวีคูณ ถือเป็นกุศโลบายให้คนที่ชอบคิดร้ายได้สงบคำทบทวนตนเองบ้าง ยิ่งพูดดีก็จะยิ่งเฮง
  5. ไม่กวาดบ้าน ชาวจีนทั่วโลกมีความเชื่อ ไม้กวาดถือเป็นของต่ำ ซึ่งนอกจากจะเอาไว้กวาดพื้นแล้วยังเอาไว้ใช้สำหรับปัดรังควาน เมื่อมีใครมาหาเรื่องหน้าบ้าน ชาวจีนจะหาไม้กวาดมาไล่ไป การกวาดบ้านในวันตรุษจีน เปรียบเสมือนการกวาดเอาโชคลาภทิ้งไป ซ้ำร้ายอาจจะกวาดเอาเคราะห์กรรมเข้าบ้านมาอีกด้วย
  6. ไม่เย็บชุนสอยปะ ห้ามทำกิจกรรมที่ต้องใช้เข็มเย็บผ้า เนื่องมาจากอากัปกิรยาแทงเข็มเดินด้ายนั้นเปรียบเสมือนการคุ้ยแคะคุ้ยเขี่ย จะนำมาซึ่งการคุ้ยแคะเรื่องไม่เป็นเรื่องจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต ดังนั้น ชาวจีนจึงห้าม เย็บ ชุน สอย ปะ ในวันตรุษจีน และชาวจีนโบราณยังมีคำสอนเพิ่มเติมอีกด้วยว่า คนที่ชอบคุ้ยเขี่ยหาเรื่องจะเสียทรัพย์ ขณะที่คนที่เป็นมิตรกับเพื่อนจะรวยทรัพย์
  7. ไม่ถือมีดถือกรรไกร วันเที่ยวหรือที่ชาวจีนเรียกว่าวันชิวอิก เป็นวันที่ห้ามถือของมีคมและห้ามพลั้งเผลอไปตัดเชือก ตัดด้าย ให้ขาดจากกัน คนจีนเชื่อว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวสั่นคลอนจนถึงขั้นแตกหักหย่าร้าง หรือครอบครัวขาดกัน จากคำสอนของคุณแม่ของอาจารย์วิโรจน์ ให้ระลึกถึงคำว่า “ขาด” ช่วยสอนให้คนระลึกถึงความสัมพันธ์ของคนรัก และคนในครอบครัวที่ไม่ควรทะเลาะเบาะแว้งจนขาดกัน
  8. ไม่ซักผ้า ตากผึ่งกลางแดด คนจีนมีความเชื่อว่า การทำงานหนักในวันปีใหม่จะทำให้ต้องตรากตรำไปตลอดทั้งปี ซึ่งงานซักผ้าถือเป็นงานหนัก และวันที่ตรงกับวันขึ้น 9 ค่ำถือเป็นวันเกิดฟ้าซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงไม่ควรตากผ้าเย้ยฟ้าในวันนั้น ทั้งนี้ถือเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง เนื่องมาจากในวันตรุษจีนเป็นช่วงเวลาที่มีญาติโยมเข้ามาเยี่ยมเยียนบ่อยๆจะดูไม่สุภาพ หากมีการตากผ้าในบริเวณบ้าน

นอกจากการนำเคล็ดลับเสริมความเฮงตลอดปีนี้ไปปฏิบัติ และเฉลิมฉลองช่วงตรุษจีนนี้ไปกับคนที่คุณรัก อย่าพลาดใช้อั่งเปาให้คุ้มสุดๆ ได้ที่ช้อปปี้ ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์นี้ ช้อปปี้เตรียมต้อนรับเทศกาลตรุษจีนด้วยค็อลเล็คชั่นสินค้าสารพัดชนิดที่คัดสรรมาแล้วเพื่อคุณ เริ่มต้นปีใหม่แบบจีน ด้วยสินค้าราคามงคลเพียง 88 บาท จุใจกันอีกต่อ เมื่อนักช้อปยังได้รับเครดิตเงินคืน 8% สำหรับการซื้อสินค้าครบทุกๆ 100 บาท ในรูปแบบช้อปปี้ คอยน์ (Shopee coin) พิเศษสุดเฉพาะแคมเปญนี้เท่านั้น

ช้อปปิ้งในราคาสุดคุ้ม พร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย ในช่วงเทศกาลตรุษจีนได้ที่ช้อปปี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/CNYSpecialDeals

keyboard_arrow_up