ท่องเที่ยว

อายุไม่ใช่อุปสรรค 6 เรื่องเตรียมพร้อมเที่ยวตามฝัน สนุกฉบับผู้สูงวัย

ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
หลายคนทนเหน็ดเหนื่อยมาตลอดช่วงวัยทำงานเพื่อสร้างรากฐานที่ดีให้กับชีวิต เมื่อถึงวันที่มีพร้อมทุกอย่างทั้งเวลาและกำลังทรัพย์ อายุก็ล่วงเลยจนสูงวัยเข้าไปแล้ว บางคนอาจจะคิดว่าคงหมดเวลาที่จะสนุกสนานเพลิดเพลินกับสิ่งที่ชอบ แต่จริงๆ แล้วอายุไม่ใช่ปัญหาเลย หากมีการเตรียมตัวและวางแผนที่ดี โดยเฉพาะคนที่อยากตามความฝันเมื่อครั้งหนุ่มสาวด้วยการออกเดินทางท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

วิธีเตรียมตัวง่ายๆ สำหรับผู้สูงวัยที่อยากเที่ยวแบบไร้กังวลคือ ต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองก่อน เพราะแน่นอนว่าคนวัยเกษียณย่อมมีข้อจำกัดในการเดินทางมากกว่าหนุ่มสาว เช่น สภาพร่างกายที่อาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีโรคประจำตัว ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีทำให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ยาก กะเกณฑ์งบประมาณไม่ถูก หรือไม่มีเพื่อนร่วมเดินทาง เป็นต้น แต่ข้อจำกัดดังกล่าวจะไม่เป็นอุปสรรคถ้าเราวางแผนล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ดังนี้

1.งบประมาณ กำหนดงบประมาณในการเดินทางแต่ละครั้ง โดยพิจารณาจากสถานที่ การเดินทาง ที่พัก ระยะเวลา และค่าครองชีพของแต่ละที่ หากไปต่างประเทศควรเตรียมเงินดอลลาร์สหรัฐติดตัวไปด้วย เพราะเป็นสกุลเงินสากล และหากมีบัตรเครดิตควรติดกระเป๋าไว้เผื่อในกรณีฉุกเฉิน

2.เลือกวิธีท่องเที่ยวและผู้ร่วมเดินทาง ตัดสินใจว่าจะใช้บริการบริษัททัวร์หรือเดินทางเอง และหากเดินทางเองจะไปกับใคร แนะนำว่าถ้าจะเดินทางไปต่างประเทศควรไปเป็นหมู่คณะเพื่อความปลอดภัย หรือจะใช้บริการบริษัทนำเที่ยวก็สะดวกสบาย แต่ต้องเดินทางตามที่บริษัททัวร์กำหนดไว้

Map Location Direction Location Remote Relax Concept

3.เลือกสถานที่เที่ยว การวางแผนเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ควรเลือกช่วงเวลาและฤดูที่เหมาะสมในการเดินทาง พิจารณาจากความสะดวกและปลอดภัยเป็นหลัก หากอยากไปในที่ที่เข้าถึงยากหรือขาดความสะดวกสบาย ควรมีผู้เชี่ยวชาญในการเดินทางไปยังที่นั้นๆ ติดตามไปด้วย

4.เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัว เลือกเสื้อผ้าที่ใส่สบายและเหมาะกับสภาพอากาศ รัดกุม ไม่รุ่มร่าม ส่วนรองเท้าควรเป็นรองเท้าผ้าใบที่ใส่สบายและเป็นคู่ที่เคยใช้มาก่อน เพื่อป้องกันรองเท้ากัดและอาการปวดกล้ามเนื้อจากความไม่คุ้นชิน อย่านำของมีค่าหรือเครื่องประดับติดตัว เก็บเอกสารสำคัญ เช่น พาสปอร์ต ตั๋วเครื่องบิน ไว้ในตำแหน่งที่มิดชิดและจดจำได้ง่าย แนะนำว่าควรถ่ายสำเนาแยกเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางด้วย เผื่อกรณีฉุกเฉิน

5.เตรียมยารักษาโรค ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวต้องเตรียมยาประจำตัวไปให้เพียงพอกับช่วงเวลาที่เดินทาง จะให้ดีควรไปตรวจร่างกายก่อนเดินทาง และให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษที่แสดงรายละเอียดของโรคและยาที่จำเป็นต้องใช้เพื่อนำติดตัวไปด้วย นอกจากนี้ยาสามัญประจำบ้าน พวกยาแก้แพ้ แก้ปวดลดไข้ ยาแก้ท้องเสีย ยาแก้อาการเวียนศีรษะ ยาคลายกล้ามเนื้อ ยานวด ก็ควรเตรียมไปให้พร้อม

6.เตรียมร่างกาย ก่อนเดินทางควรออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์มพร้อมสำหรับการเดินทาง และควรนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 8 – 10 ชั่วโมง จะได้สดชื่น และหากจะไปต่างประเทศต้องปรับเวลานอนให้เข้ากับเขตเวลาของประเทศนั้นๆ ด้วยเพื่อป้องกันภาวะ Jet Lag

นอกจากนี้การเตรียมตัวและดูแลตัวเองตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ระหว่างเดินทาง และหลังการเดินทาง ก็สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยสามารถทำได้ ดังนี้

ก่อนเดินทาง (Before the Trip)

– สำหรับผู้มีปัญหาสุขภาพควรไปพบแพทย์และตรวจร่างกายก่อนเดินทาง
– ฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่จำเป็นสำหรับประเทศต่างๆ ตามคำแนะนำของแพทย์
– ทำประกันการเดินทาง
– แจ้งล่วงหน้าต่อเจ้าหน้าที่สายการบินหากเป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคหัวใจ และหากจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บางอย่างระหว่างเดินทาง เช่น ออกซิเจนบนเครื่องบิน รถเข็น อาหารเฉพาะ

ระหว่างเดินทาง (During the Flight)

– นำยาและสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ติดตัวขึ้นเครื่องไปด้วย
– เลือกที่นั่งใกล้ทางเดินและใกล้ห้องสุขา
– หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และอาหารที่ทำให้เกิดก๊าซ เช่น น้ำอัดลม
– ดื่มน้ำให้เพียงพอตลอดการเดินทาง
– ระหว่างอยู่บนเครื่องควรลุกขึ้นเดินเป็นช่วง ๆ และออกกำลังกล้ามเนื้อขาบ้าง
– หากมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินทันที

หลังการเดินทาง (After the Trip)
– เมื่อถึงปลายทางแล้วควรพักผ่อนเต็มที่เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

เชื่อเถอะว่าหากวางแผนการเดินทางให้ดีและเตรียมร่างกายให้พร้อมอยู่เสมอ ไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็เที่ยวได้แบบไร้กังวัล และเก็บเกี่ยวความสุขกลับมาจากการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่แน่นอน ที่สำคัญคือ อย่าลืมทำประกันสุขภาพและประกันการเดินทางก่อนการท่องเที่ยว จะได้เดินทางแบบหายห่วงจริงๆ

ภาพ : Pexels
ที่มา : ที่มา : บ.เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ และนพ.คมน์สิทธิ์ เดชะรินทร์ 

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up
error: Content is protected !!