COVER STORY : PRAEW ISSUE 887

นับเป็นปีมหามงคลยิ่ง ที่แพรวได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์สำคัญหลายวาระจากฉบับพิเศษฉลอง 7 ทศวรรษแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในปักษ์นี้แพรวได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

ภายในปักษ์นี้ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านทรงเน้นย้ำ ให้ความสำคัญเสมอ หนึ่งในนั้นคือเรื่องการสร้างอาชีพไปพร้อมกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย เราจึงได้เห็นว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นแม่แบบของแผ่นดิน อีกทั้งข้างในเล่มยังมีเนื้อหาและได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์หายากของสมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถให้ชมกัน พร้อมกับบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากบุคคลสำคัญหลายๆ ท่าน ที่แพรวได้รับเกียรติ เป็นตัวกลางในการเผยแพร่และถ่ายทอดเรื่องราวอันแสนประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Cover :  ๘๔ พรรษา มหาราชินี

Beauty Update : POISONED FAIRY TALE

Beauty Trend : GOOD GIRL REVOLT

AROUND THE WORLD : TIME TO PLAY

All about beauty : PURE LOVE

Speak Out : บันทึกตามรอยเท้าแม่ ท่านหญิงจรุงจิตต์  ทีขะระ

บทความพิเศษ : ๘๔ พรรษา พระเมตตาผ่านผืนผ้าสู่แผ่นดิน

ติดตามได้ที่ นิตยสารแพรว ฉบับ 887 ปักษ์ 10 สิงหาคม 2559

บทความนี้ถือเป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์แพรว ห้ามผู้ใดนำไปคัดลอก ดัดแปลง หรือทำซ้ำ อนุญาตให้แชร์บทความนี้ได้จากลิ้งค์นี้เท่านั้น