Burberry ผลิตหน้ากากอนามัย

Burberry ดัดแปลงโรงงานในอังกฤษ ผลิตชุดคลุมและหน้ากาก มอบทางการแพทย์

Burberry ผลิตหน้ากากอนามัย
Burberry ผลิตหน้ากากอนามัย

Burberry เปลี่ยนโรงงานผลิตไอเท็มไอคอนิก Trench coat มาเป็นโรงงานผลิตชุดคลุมและหน้ากากสำหรับผู้ป่วยและทีมแพทย์ เพื่อต่อสู้กับ COVID-19

Burberry เตรียมดัดแปลงโรงงานในประเทศอังกฤษ เพื่อผลิตชุดคลุมและหน้ากากเพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงยังมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยเพื่อค้นคว้าวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือในการแก้ไข้ปัญหาสภาวะขาดแคลนอาหารทั่วสหราชอาณาจักร

Burberry ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับประชาคมโลกในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยทางแบรนด์ได้นำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสและเพื่อป้องกันการระบาดในอนาคต

โดยเราได้ใช้ประโยชน์จากการร่วมมือในลักษณะห่วงโซ่การผลิตที่ขยายสู่ระดับโลก (Global supply chain) รวมไปถึงสนับสนุนงานค้นคว้าวิจัยระดับโลกในการรักษาและป้องกันโรคระบาด อีกทั้งยังจัดตั้งกองทุนเพื่อเพิ่มปริมาณการแจกจ่ายอาหาร ด้วยความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางการแพทย์และสังคมอย่างทันท่วงที ในขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะพัฒนาแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในระยะยาว

  • เราได้จัดตั้งสถานที่เพื่อผลิตชุดคลุมและหน้ากากอนามัยรวมถึงหน้ากากสำหรับใช้ในการผ่าตัดให้แก่ทีมแพทย์และผู้ป่วย
  • เราได้นำเอากำลังจากเครือข่ายการผลิตและขนส่งจากทั่วโลกมาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อเร่งการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยจำนวนมากกว่า 100,000 ชิ้น แก่ UK National Health Service เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

 

  • เราได้ทำการเปลี่ยนโรงงานผลิตไอเทมที่เป็นไอคอนิกอย่าง Trench coat ณ เมืองแคสเซิลฟอร์ด   (Castleford) และเมืองยอร์คเชียร์ (Yorkshire) เป็นโรงงานผลิตชุดคลุมและหน้ากากสำหรับผู้ป่วยและทีมแพทย์ ซึ่งกระบวนการผลิตและการจัดจำหน่ายจะอยู่ภายใต้การรับรองจาก องค์การควบคุมยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA)

 

  • เราได้จัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัย single-dose vaccine เพื่อต่อต้านไวรัส ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) ซึ่งจะเริ่มทำการทดลองวัคซีนกับมนุษย์ในเดือนเมษายนนี้ โดยมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด  (University Of Oxford) ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่พัฒนาคิดค้นวัคซีนได้อย่างรวดเร็วที่สุด การันตีความสำเร็จจากการพัฒนาวัคซีนรักษาไวรัสอีโบล่าและไข้หวัดเมอร์ส (MERS) ในอดีตที่ผ่านมา

 

  • เราได้บริจาคเพื่อสมทบทุนแก่มูลนิธิมากมาย อาทิ มูลนิธิ FareShare และ The Felix Project ที่อุทิศเพื่อการแก้ไข้ปัญหาสภาวะขาดแคลนอาหารทั่วประเทศอังกฤษ อย่างไรก็ตาม แรงกดดันยังมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทางมูลนิธิได้ขยายการช่วยเหลือไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบอันเป็นผลมาจากการระบาดของไวรัส รวมไปถึงการช่วยจัดตั้งสถานที่การผลิตในชุมชน ส่งอาหารให้แก่เยาวชนที่พึ่งพาอาหารฟรีจากโรงเรียน และเพิ่มจำนวนอาหารกล่องแบบสำเร็จรูปเพื่อช่วยเหลือธนาคารอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการ

Marco Gobbetti ประธานกรรมการบริหาร Burberry กล่าวถึงมาตรการนี้ว่า “ในเวลาคับขันเช่นนี้ เราทุกคนต้องร่วมมือกัน ทีม Burberry ทุกคนภูมิใจที่สามารถช่วยเหลือเหล่าบุคลากรที่ทำงานเพื่อต่อสู้กับไวรัส COVID-19  อย่างไม่ย่อท้อ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในด้านการรักษาผู้ป่วย การค้นคว้าหาวัคซีนต้านไวรัส หรือการสนับสนุนอาหารให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนในเวลานี้ ไวรัส COVID-19 ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเราไปอย่างสิ้นเชิง แต่เราหวังว่าการช่วยเหลือของเราจะช่วยรักษาชีวิตของผู้คนได้มากขึ้น ด้วยการควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยฟื้นฟูโลกของเราจากการแพร่ระบาดร้ายแรงในครั้งนี้ ซึ่งเราจะผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน”

ศาตราจารย์ Gavin Screaton หัวหน้าคณะวิทยาศาตร์ทางการแพทย์จาก มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด(University of Oxford) กล่าวถึงมาตรการนี้ว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับการช่วยเหลืออย่างท่วมท้นจาก Burberry ในการค้นคว้าการวิจัยวัคซีนต้านไวรัส COVID-19 โดยการช่วยเหลือจาก Burberry นับได้ว่าเป็นต้นแบบของบริษัทที่มุ่งเน้นการมองไปข้างหน้า เข้าใจถึงความเป็นไปได้ของอนาคตทำให้สามารถเติมเต็มและช่วยเหลือทางรัฐบาลและทุนอื่นๆในสาขาวิชาแพทย์ของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (University of Oxford) ได้อย่างเต็มที่ รวมถึงการบริจาคเช่นนี้ให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนและทันที อีกทั้งยังช่วยให้งานวิจัยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วในสถานการณ์ที่สำคัญเช่นนี้อีกด้วย”

 

Praew Recommend

keyboard_arrow_up