วัคซีนสูงวัย

‘วัคซีนสูงวัย’ ต้องฉีดอะไรบ้าง? ช่วยป้องกันและลดความรุนแรงของโรคร้ายแรงบางชนิดได้

Alternative Textaccount_circle
วัคซีนสูงวัย
วัคซีนสูงวัย

ทุกคนย่อมเคยได้รับการฉีดวัคซีน เพราะตั้งแต่เมื่อแรกเกิดเด็กทุกคนจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามกำหนด อาจมีทั้งวัคซีนพื้นฐาน และวัคซีนเสริม หลายคนเคยฉีดตั้งแต่ยังเด็กหรืออายุยังน้อย แต่เมื่อโตมากลับไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอีกเลย เพราะอาจจะไม่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างกว้างขวาง

บทความนี้จึงจะมาเสริมข้อมูลในเรื่องการฉีดวัคซีนในผู้ใหญ่ว่า ที่จริงแล้วผู้ใหญ่ก็ควรฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ เนื่องจากวัคซีนจะช่วยป้องกันหรือช่วยลดความรุนแรงของโรคร้ายแรงบางชนิดได้ เช่น ไข้หวัดใหญ่ มะเร็งปากมดลูก งูสวัด ปอดอักเสบ เป็นต้น และนี่คือวัคซีนที่ควรฉีดในผู้ใหญ่ค่ะ ได้แก่

  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดปีละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัว ซึ่งมักมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝน โดยในปัจจุบันมีวัคซีนขนาดสูง ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยมีแอนติเจนมากกว่าเดิม 4 เท่า และกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าเดิม ช่วยลดความรุนแรงจากไข้หวัดใหญ่ เช่น ปอดอักเสบ เส้นเลือดสมองและหัวใจตีบ เป็นต้น
  • วัคซีน MMR หรือวัคซีนหัดหัดเยอรมัน ควรฉีดในผู้ที่ยังไม่เคยเป็นโรค หรือตรวจแล้วว่าไม่มีภูมิคุ้มกัน และควรฉีดก่อนการตั้งครรภ์
  • วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก แนะนำให้ฉีดทุก 10 ปี ครั้งละ 1 เข็ม
  • วัคซีนสุกใส ในคนที่ยังไม่เคยเป็น หรือตรวจไม่พบภูมิคุ้มกัน
  • วัคซีนตับอักเสบเอ โดยเฉพาะคนที่ภูมิคุ้มกันไม่ดี หรือเป็นโรคตับเรื้อรัง
  • วัคซีนงูสวัด ในปัจจุบันมี 2 แบบ คือ 1. ชนิดเชื้อเป็น ฉีดเข็มเดียว แนะนำให้ในคนอายุ 60 ปีขึ้นไป และ 2. วัคซีนจากวิศวพันธุกรรม ซึ่งเป็นวัคซีนงูสวัดตัวใหม่ สามารถให้ได้ในคนอายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 6 เดือน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าชนิดเชื้อเป็น
  • วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี แนะนำให้ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันก่อนฉีด
  • วัคซีนนิวโมคอคคัส หรือปอดอักเสบ แนะนำในผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี และผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งจะช่วยป้องกันปอดอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย S.pneumoniaeช่วยลดโอกาสเสียชีวิตจากปอดอักเสบรุนแรงได้
  • วัคซีนอื่นๆ พิจารณาเป็นกรณีไป เช่น วัคซีนไข้เหลือง วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ซึ่งขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันแต่ละคน หรือความจำเป็นที่ต้องเดินทางไปในประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาด

ทั้งนี้ก่อนการฉีดวัคซีน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งนะคะ เนื่องจากแต่ละคนย่อมมีสภาวะสุขภาพ โรคประจำตัว และข้อห้ามที่แตกต่างกันค่ะ

ข้อมูล : พญ.กฤดากร เกษรคำ แพทย์ American Board of Anti-Aging Medicine จาก Addlife Anti-Aging Center ชั้น 2 ไลฟ์เซ็นเตอร์ (คิวเฮ้าส์ ลุมพินี)
ภาพ : Pexels


Praew Recommend

keyboard_arrow_up