รู้จริงทุกขั้นตอนกับประเภทและการขอน้ำสังข์พระราชทาน

account_circle

หลายๆ ท่านคงจะเคยได้ยินเหล่าคนดังขอพระราชทานน้ำสังข์เมื่อมีงานแต่งงานเกิดขึ้น และอาจมีคำถามว่า ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ำสังข์นั้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง เรามีข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ มาเล่าสู่กันฟังค่ะ

ประเภทของน้ำสังข์พระราชทาน

น้ำสังข์พระราชทานจะมีอยู่ 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

  1. น้ำสังข์พระราชทานแบบเป็นทางการ จะขอได้จาก 4 พระองค์เท่านั้น ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ และสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ
  2. น้ำสังข์ข้างที่ หรือน้ำสังข์ส่วนพระองค์  ผู้ที่จะขอรับพระราชทานน้ำสังข์ประเภทนี้ สามารถยื่นเรื่องโดยตรงได้ที่กองงานในพระองค์ที่ท่านต้องการจะขอได้เลย

หลักเกณฑ์การขอน้ำสังข์พระราชทานให้กับบุคคลต่างๆ

การขอพระราชทานน้ำสังข์ ท่านจะพระราชทานแก่ผู้ที่ทรงคุ้นเคย หรือรู้จักกับบิดามารดาของผู้ขอพระราชทาน ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาสามารถขอพระราชทานให้กับตำรวจ ทหาร หรือพลเรือนได้เช่นกัน นอกเหนือเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเป็นกรณีพิเศษแล้วแต่กรณีไป

ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ำสังข์

  1. ส่งหนังสือไปยังสำนักราชเลขาธิการเพื่อขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานน้ำสังข์ เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แล้ว ให้คู่สมรสติดต่อสำนักพระราชวัง เพื่อที่จะแจ้งรายชื่อสักขีพยานฝ่ายละ 4 คน รวมถึงชื่อของผู้ปกครองแต่ละฝ่าย อีกฝ่ายละสองคนค่ะ
  2. ทางสำนักพระราชวังจะกำหนดวันซ้อม และจะมีการนัดซ้อมในวันจริงก่อนเข้าเฝ้าอีกครั้งเพื่อกันความผิดพลาดค่ะ ซึ่งสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือพานดอกไม้ธูปเทียน ในส่วนนี้สามารถแจ้งให้สำนักพระราชวังช่วยเตรียมให้ได้เพื่อจะได้ถูกต้องตามประเพณี

การแต่งกายสำหรับเข้ารับพระราชทานน้ำสังข์

หากเจ้าบ่าวเป็นข้าราชการต้องแต่งเครื่องแบบเต็มยศ แต่ถ้าเป็นพลเรือนให้ใส่ชุดราชประแตนพร้อมด้วยเครื่องหมายเข้าเฝ้าที่คอเสื้อ ฝ่ายเจ้าสาวให้ใส่ชุดไทยบรมพิมาน สวมรองเท้าหุ้มส้นไม่มีสายระเกะระกะ ด้านสักขีพยานให้สวมชุดไทยจิตรลดาเพื่อความเรียบร้อยในการเข้าเฝ้าฯ

สิ่งที่นำมาเล่าสู่กันฟังอาจจะไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึก แต่ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับบ่าวสาวที่ต้องการขอน้ำสังข์พระราชทานไม่มากก็น้อย

Praew Recommend

keyboard_arrow_up