เตรียมตัว เตรียมเอกสาร ก่อนเดินเข้าธนาคาร กู้ซื้อบ้านร่วมกับแฟน

account_circle

คู่รักหลายคู่ พอถึงเวลาก็อยากช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัว มีอสังหาริมทรัพย์ไว้เป็นของตัวเองสักหลัง หลายคนจึงนึกถึงวิธี “กู้ซื้อบ้านร่วมกับแฟน” จะได้ช่วยกันผ่อน ไม่หนักเป็นภาระคนใดคนหนึ่ง วันนี้ แพรวเวดดิ้ง เลยมีความรู้เบื้องต้นสำหรับการเตรียมตัวเพื่อยื่นกู้มาฝาก

เตรียมตัวคู่รัก ยื่นเอกสาร กู้ซื้อบ้านร่วมกับแฟน

กู้ซื้อบ้านร่วมกับแฟน
Photo by Tierra Mallorca on Unsplash

ขอบอกเป็นความรู้เบื้องต้นก่อนว่า ตอนนี้คู่รักที่สามารถกู้ซื้อบ้านร่วมกันได้มีอยู่ 3 กลุ่ม คือ

 1. สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย
 2. คู่รักที่แต่งงานอยู่ด้วยกัน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
 3. คู่รักเพศเดียวกัน (LGBTQ)

โดยผู้ที่ต้องการกู้ร่วมจะต้องมีอาชีพและรายได้มั่นคง บรรลุนิติภาวะ และไม่ติดเครดิตบูโร คราวนี้ไปดูกันว่า คนแต่ละกลุ่ม ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับการยื่นกู้กับธนาคาร

กู้ซื้อบ้านร่วมกับแฟน
Photo by Cleyder Duque from Pexels

กลุ่มที่ 1 สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย

เอกสารที่ต้องเตรียมหลักๆ คือ เอกสารส่วนตัวของคนทั้งคู่ ดังนี้

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล
 • ทะเบียนสมรส
 • เอกสารแสดงความสามารถทางการเงิน เช่น ใบรับรองเงินเดือน, สลิปเงินเดือน, Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีรับค่าจ้างเป็นเงินสด ต้องยื่นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) และ หลักฐานการเสียภาษี
 • กรณีมีธุรกิจส่วนตัว ต้องยื่นทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, Statement ย้อนหลัง 12เดือน, บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี, หลักฐานการเสียภาษี
 • เอกสารจำเป็นอื่นๆ ตามแต่ละธนาคารกำหนด
กู้ซื้อบ้านร่วมกับแฟน
Photo by Gustavo Fring from Pexels

กลุ่มที่ 2 คู่รักที่แต่งงานอยู่ด้วยกัน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

สำหรับคู่รักที่แต่งงานอยู่ด้วยกัน แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส ก็สามารถทำธุรกรรมกู้ร่วมกันได้ โดยต้องเตรียมเอกสารส่วนตัวตามข้อแรก และเตรียมหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อแสดงว่าเป็นสามีภรรยากันจริงๆ ดังนี้

 • ภาพถ่ายงานแต่งงาน
 • กรณีมีบุตร สามารถใช้ “ใบสูติบัตร” และ “ทะเบียนบ้านของบุตร” ที่มีชื่อของผู้กู้ร่วมระบุไว้ว่าเป็นบิดามารดา
กู้ซื้อบ้านร่วมกับแฟน
Photo by Chrysostomos Galathris from Pexels

กลุ่มที่ 3 คู่รักเพศเดียวกัน (LGBTQ)

ข้อนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักเพศเดียวกันในไทย เพราะคณะรัฐมนตรีผ่านร่างพ.ร.บ คู่ชีวิตแล้ว คราวนี้เหลือแค่รอประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ในขั้นตอนต่อไป ถึงแม้ว่าจะยังไม่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ แต่หลายธนาคารก็อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถยื่นกู้ร่วมกันได้แล้ว โดยให้เตรียมเอกสารส่วนตัวเหมือนกับข้อแรก และมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • รูปภาพเพื่อยืนยันว่าเป็นคู่รักกันจริงๆ
 • ทะเบียนบ้านที่มีชื่อทั้งสองคน เพื่อยืนยันว่าอาศัยอยู่ด้วยกันจริงๆ
 • ต้องเซ็นเอกสารรับรองการอยู่ร่วมกันของทางธนาคาร
 • เอกสารในการกู้ซื้อทรัพย์สินอื่นร่วมกัน เช่น รถยนต์ (ถ้ามี)
 • เอกสารยืนยันการทำธุรกิจร่วมกัน (ถ้ามี)
 • ต้องเซ็นในใบสมัครสินเชื่อบ้านว่ามีความสัมพันธ์เป็นคู่รักกับผู้กู้หลัก

ทั้งนี้ ธนาคารอาจให้แสดงเอกสารอื่นๆ และพิจารณาคุณสมบัติเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารกำหนด

Photo by Gustavo Fring from Pexels

นอกจากเอกสารส่วนตัวที่คู่รักต้องเตรียมแล้ว ยังมีเอกสารแสดงรายละเอียดหลักทรัพย์ที่จะขอวงเงินกู้ เช่น เอกสารโฉนดที่ดิน, หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด, แผนที่ตั้งและรูปถ่ายอสังหาริมทรัพย์, สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และใบอนุญาตปลูกสร้าง

ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เรื่องกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็เป็นเรื่องสำคัญที่คู่รักต้องตกลงกันให้ดี เพราะปกติแล้ว ธนาคารจะให้คุณเลือกว่าจะใส่ชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แค่คนเดียว หรือใส่ชื่อคู่รักเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม ซึ่งทั้งหมดนี้ส่งผลในอนาคตหากมีการเลิกรา ซื้อขายอสังหาฯ รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง

หากคู่รักคู่ไหนกำลังตัดสินใจอยากกู้ร่วมเพื่อซื้อบ้านสักหลัง คงต้องเตรียมตัวและเตรียมเอกสารให้ดี เวลาไปคุยกับธนาคารจะได้ราบรื่น ไม่ติดขัด และสามารถตามไปอ่านวิธีเลือกซื้อเรือนหอและการวางแผนต่อได้ที่ >>> วางแผนให้เป๊ะตามนี้ พร้อมข้อควรรู้ก่อนคิดวางเงินเตรียมซื้อเรือนหอ

ภาพจาก : Pexels.com

Praew Recommend

keyboard_arrow_up